måndag 19 december 2011

Välkommen till en blogg om studentbostäder!

Det är här en blogg som ingen annan, en blogg som verkligen behövs. Det finns idag ett antal olika bloggar om bostadsbranschen, från bostadsbrist till marknadshyror och allting där emellan, men nedslående få behandlar ämnet studentbostäder. Som branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag känns det självklart att det är vi som ska fylla det glappet. Över 50 studentbostadsföretag är medlemmar i vår förening som tillsammans representerar runt 60 000 studentbostäder, det vill säga tre fjärdedelar av det totala beståndet.

En liten, men väldigt viktig del
För oss är studentbostäder en viktig del av det svenska bostadsbeståndet, även om den också kan anses vara en liten del. Men i stora maskinerier behöver de små delarna fungera lika bra som de stora, och det är så vi ser på studentbostäder. Det är en vital del för en fungerande bostadsmarknad. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi ständigt för en bättre studentbostadsmarknad och därmed även en generellt bättre bostadsmarknad.På den här bloggen kommer vi lägga ut information och siffror om studentbostadsbranschen (hämtade direkt från våra medlemmar), åsikter och funderingar kring politiska beslut och inlägg i pågående debatter. Tycker du att det fortfarande finns frågetecken kring varför studentbostäder är viktiga kan du räta ut dem här. Kom ihåg att studentbostaden är det bästa boendet under studietiden. Vilken annan bostadsform kan konkurrera om det?

Följ oss gärna på Twitter eller besök vår hemsida för mer information!


Välkommen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar