måndag 9 januari 2012

Därför behövs studentbostäder

För oss som arbetar med studentbostäder är det svårt att föreställa sig en värld utan dem. I det stora maskineriet som kallas bostadsmarknaden är den en mycket viktig kugge, den enda komponenten som helt anpassas efter studenternas behov. Därmed uppfyller studentbostäderna krav den övriga bostadsmarknaden varken ska eller kan bemöta. Men det är inte alla som tycker samma sak. Det finns några av er därute som tvivlar på studentbostädernas existens och ifrågasätter dess framtid.

Sett ur samtliga vinklar och med all information på bordet, borde det inte finnas någon tvekan på att studentbostäder i allra högsta grad behövs. Studentbostäder är en nödvändighet för att den som vill ska ha möjligheten att studera vid ett lärosäte, oavsett geografisk härkomst, klass eller ekonomiska förutsättningar.

Studentbostadstvivlarna håller säkert med om detta. Alla ska ha möjligheten att utbilda sig och ha en bostad att bo i medan de gör det. Självklart! Men varför just studentbostäder? 

Krav på rörlighet skapar specifika förutsättningar
Naturligtvis är det viktigt att det byggs vanliga hyresrätter också, men just studenter är en grupp vars boendemönster rimmar illa med vad en vanlig hyresrätt klarar av. Den främsta anledningen är att studenter med stor sannolikhet är den grupp på bostadsmarknaden som rör och flyttar på sig allra mest. I en studentbostad bor hyresgästen i genomsnitt två år i sträck, medan samma siffra för en vanlig hyresrätt är fem till sex år. Det är med andra ord en grupp som behöver bostäder som klarar av en stor RÖRLIGHET bland sina hyresgäster.

Kravet på rörlighet skapar inte bara speciella förutsättningar för förvaltning och administration, framförallt ställer det krav på att anpassa sig efter ojämna och stora rörelsemönster. Här finns en utav de allra viktigaste skillnaderna mellan studentbostäder och vanliga hyresrätter. Medan vanliga hyresrätter har en relativt jämn in- och utflyttning under hela året, är studentbostäderna anpassade efter förflyttningsmönster med höga toppar och flacka dalar. Studentbostäder är utformande så att det finns tillgängliga lägenheter när studenterna kräver det, vid terminsstarter. Att ställa krav på det vanliga bostadsbeståndet att ha ett stort antal tomma lägenheter vid särskilda tidpunkter på året är ohållbart. Det är därför studentbostäderna behövs.

Att det trots det är brist på studentbostäder och långa köer vi terminsstart beror till stor del på att det finns för få studentbostäder. Och nu förstår förhoppningsvis alla varför vi både nu och i framtiden behöver bygga fler. 2 kommentarer:

 1. Hej!

  Tack för inlägget. Jag har en fråga som kanske inte berör detta inlägg specifikt - jag har inget emot studentbostäder som koncept.

  Det jag dock undrar över, själv som student, är att merparten av mitt CSN går, likt majoriteten av studenter antar jag, till just boende. Nu har man höjt CSN-delen något de senaste åren men nettoresultat skiljer sig inte så mycket åt då hyran på studentboendet har ökat med i stort sett lika mycket de senaste åren (för mig iaf).

  Jag förstår naturligtvis att kostnader såsom el/vatten har blivit dyrare på sistone som återspeglas i ökningen av hyran men undrar vilket samarbete som sker mellan studentbostäder och regeringen i just att hålla hyreskostnader nere för studenter?

  Har/kan studentbostäder i landet, tillsammans med regeringen, driva några kostnadseffektiviseringsprogram genom t ex. gemensamma avtal med leverantörer eller annan konsolidering för att hålla nere kostnader för studenter. Sker något samarbete mellan studentbostäder i olika geografiska orter?

  Som det ser ut nu för mig som slutkund så blir boendet dyrare därmed vill jag har mer i CSN och mer i bostadsbidrag. Det vore ju dock betydligt trevligare för alla parter ifall det fanns möjligheter att göra studentboendet mer kostnadseffektivt som återspeglades i hyran så man slapp kräva mer och mer i bidrag.

  Jag vet inte vad intrycket är hos andra och vid andra lärosäten men hyran för studentboende i Linköping ligger numera i samma storleksordning för vanliga hyresrätter i stan. Och trots rörlighetsfaktorn som diskuteras i inlägget så är i vissa fall hyran billigare än studentboendet som är incitament nog för en student att leta på annat håll än studentboende.

  Hälsningar,
  Raoul

  SvaraRadera
 2. Hej Raoul!

  Det är naturligtvis väldigt tråkigt att hyran för en studentbostad upptar en så stor del av studentens inkomst, det är något som både vi och våra medlemmar är högst medvetna om. Tyvärr tas alldeles för få initiativ från regeringens sida, men vi arbetar ständigt med att hitta och uppmärksamma olika lösningar för att åtgärda problemet.

  Det är främst två faktorer som driver upp hyran för studentbostäder; höga kostnader för förvaltning och nyproduktion. En del av förvaltningskostnaden är en för studentbostäder orättvist belagd fastighetsavgift. Vi som branschorganisation har länge arbetat för att förändra den och förhoppningsvis kommer vi att se ett resultat inom en snar framtid. Läs mer om hur fastighetsavgiften påverkar studentbostäder här.
  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/studentbostadsforetagen/pressrelease/view/orimlig-avgift-paa-studentbostaeder-kvarstaar-431737

  Även studentbostädernas stora omflyttning medför högre kostnader för förvaltning och administration jämfört med vanliga hyresrätter. En jämförelse mellan våra medlemmar och den övriga bostadsbranschen visar att i genomsnitt är en studentetta på 25 kvadrat meter drygt 5 000 kr dyrare per år i enbart driftskostnader än en vanlig etta på 25 kvadrat. De poster som driver upp kostnaderna för studentbostäder är just fastighetsavgiften, men kanske framförallt den höga administrationskostnad som ett stort antal in- och utflyttningar innebär.

  De här höga kostnaderna bidrar dock till att studentbostadsföretagen hela tiden försöker hitta nya, effektiva lösningar för att sänka kostnaderna, ofta genom ett samarbete och erfarenhetsutbyte med varandra och genom oss.

  Den andra faktorn som påverkar hyrorna negativt är de höga produktionskostnaderna som gäller för samtliga boendeformer idag. En åtgärd som vi arbetar med är att få till en anpassning av byggreglerna för just studentbostäder. Eftersom studentbostaden är en genomgångsbostad anser vi att delvis andra byggregler som är bättre anpassade efter studenten och studentbostaden borde tas fram. Det skulle samtidigt bidra till att sänka produktionskostnaderna och därmed även hyrorna.

  Du efterfrågar även gemensamma avtal med leverantörer för att minska kostnader och det finns idag i lite olika former. Exempelvis är de flesta kommunala bolagen anslutna till HBV, varigenom de kan köpa allt från el till nya kålskåp med mängdrabatterade priser. Även Studentbostadsföretagen jobbar med leverantörssamarbeten i syfte att dels hålla priserna nere, men också erbjuda bra tjänster åt bostadsföretagen i allt från skadedjursbekämpning till kundenkäter.

  Håll utkik på bloggen, vi kommer att göra en större analys och jämförelse av hyrorna för studentbostäder längre fram!

  SvaraRadera