torsdag 13 december 2012

290 olika byggregelverk?

När utredningen om kommunala särkrav presenterades häromdagen satt vi i ett möte med några av landets största studentbostadsföretag och diskuterade byggregler, symboliskt nog. Även om fokus huvudsakligen låg på andra regler diskuterades givetvis även särkraven och de svårigheter som det medför. Man kan väl konstatera att utredningens lägesbeskrivning och slutsatser kändes igen även i den till stora delar lokala studentbostadsbranschen. När kommunen kommer med en lunta extraregler och krav riskerar man att lägga en våt filt över ett så oerhört kostnadskänsligt projekt som att bygga studentbostäder. Därom rådde inga tvivel. Precis som utredningen beskriver är det inte bara de tekniska lösningarna som blir dyrare, utan all administration med att sätta sig in i kraven, dokumentera och följa upp medför extra kostnader.

I ett pressmeddelande uttrycker måltavlan för en stor del av utredningens kritik, kommunerna genom SKL, bland annat att utredningens uträkningar om högre kostnader till följd av särkrav är bristfällig eftersom de inte tar hänsyn till de minskade kostnader kraven medför genom exempelvis minskad energiförbrukning. Det är självklart riktigt, men den främsta kritiken mot särkraven ligger inte i att det är dåligt med energieffektiva hus och höga energikrav. De flesta är nog överens om att det ska finnas höga krav. Samtidigt vill de som bygger hyresrätter garanterat ställa höga krav för att just hålla nere driftskostnaderna.

Istället rör kritiken mot kommunerna framförallt det faktum att det rent teoretiskt kan finnas "290 olika BBR" om landets alla kommuner ska ha varsitt extra regelverk utanpå det nationella. Det är snudd på galenskap, vilket även kommunerna borde inse. Om kommunerna vill ha högre krav hade det varit rimligare att påverka Boverket att höja de nationella kraven än att varje kommun ska upprätta sin egen standard. Bortsett från tveksamheten att alla kommuner besitter den kompetens som krävs för att ta fram ett eget regelverk, vilket framförs i utredningen, är det ju också tveksamt om kommunerna får lov att agera som de gör. Vilket utredningen också pekar på.

SKL menar också att utredningsförslaget kommer inkräkta på det kommunala självstyret. Utredningen pekar dock på att kommunerna idag i själva verket agerar utanför sina befogenheter när de kräver mer än de har lov till av de som bygger på egen mark. Självklart måste det ändras. Det gäller att passa på när i princip hela bygg- och bostadsbranschen överens. Det händer ju inte särskilt ofta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar