torsdag 1 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Byggvesta

Innovativa och gröna


Byggvesta införde studentbostäder i sitt bestånd 2008 och i dagsläget har man cirka 369 lägenheter belägna nära universitetet i Linköping. Det har varit en resa från att enbart ha kommersiella fastigheter i Linköping till att nu vara ett expansivt bolag på framkant med bostäder av olika slag. Ett ledord för Byggvesta är att bygga med ett grönt perspektiv. Miljöaspekten bidrar även till att det har varit enklare för Byggvesta än många andra att få tomträtter av kommunen, då miljöaspekten väger tungt. Bland annat arbetar Byggvesta med en grön hyresbilaga. Detta innebär att hyresgästerna själva kan vara med och påverka sin egen hyra samt miljön. El och vatten mäts separat så att de boende kan påverka förbrukningen och därmed kostnaden. Det vanliga restavfallet vägs och de fastigheter som gemensamt lyckas hålla ner vikten och kostnaden får tillbaka detta i form av någon typ av bonus, till exempel grill eller något annat till fastigheten.

Vidare innebär den gröna hyresbilagan att mobilitet främjas, det betyder att Byggvesta bygger nära kommunikationsalternativ som inte enbart är bilvägar. Dessutom förser man nya byggnader med elbilsstationer och utrustar cykelrum med all tänkbar service.

Byggvesta upplever att kombinationen av vanliga hyreslägenheter samt studentbostäder ger dem möjlighet att få en bra lönsamhet. De hittar sina egna vägar vad gäller leverantörer och material och söker hela tiden efter nya effektiva lösningar. Man har ett ”modultänk” utan att bygga i moduler. Framtiden för Byggvesta ligger mycket i compact living med olika flexibla lösningar. Exempelvis har man tagit fram en lägenhetstyp där en lättvägg skiljer två mindre sovrum åt, men för de kunder som så önskar kan väggen tas ner och istället får man ett större gemensamt sovrum.

Byggvesta är med i den kraftsamling som görs för att bygga 6 000 nya studentbostäder i Stockholm till år 2017. Om planerna går i lås kommer troligen Byggvesta förhoppningsvis kunna bidra med cirka 1 000 av dessa nya lägenheter. En ambitiös och inspirerande plan från ett företag i framkant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar