måndag 19 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: AF Bostäder i Lund

10-årsplaner och kompaktbostäder


I ett soligt Lund träffar jag ortens ledande studentbostadsaktör AF Bostäder. I dagsläget har AF Bostäder totalt 5 882 bostäder vilket innebär drygt 20 procent av marknaden. Under vårt möte diskuterar och berättar Claes Hjortornsteen, försäljningschef, och Johan Olsson, bostadsombudsman om allt ifrån nuläget till framtida projekt och behov.

AF har ett bestånd som till största del är från 1960- och 1970-talet. Genom deras tidigare fastighetschef togs ett bra system fram, ett system där de tar in externa experter som gör en analys av beståndet. Nästa steg är att ta fram en 10-års plan för underhåll med olika prioritetsordning. Därefter görs en avstämning efter fem år respektive tio år för att efteråt ta fram ytterligare en ny plan. Detta menar Claes blir en styrka då de konstant proaktiva. Nackdelen kan möjligen vara att de ständigt har något byggprojekt på gång och att detta kan störa de boende.

Vad gäller nyproduktion går AF bostäder tillväga på ett lite speciellt sätt. De bygger en prototyp i full skala av den framtida bostaden, så att studenterna kan ”klämma och känna”, kunden får helt enkelt tycka till och vara med och utveckla produkten. Området Klosterängen är ett exempel på detta. Området får även mycket höga betyg i NKI undersökningen och på AF tror man att detta till stor del beror på att det är ett boende som verkligen är utformat efter studenternas behov.

Vegalyckan -  ett pågående bostadsprojekt hos AF Bostäder som kommer rymma både förskola och grundskola i bottenvåningen


Framtida byggprojekt i studentbostadsbristens Lund är en hel del. Utbyggnad av den kompakta boenden fortsätter. Utöver den stuga på 8,8 kvm som finns idag kommer ytterligare 22 stycken liknande lägenheter att byggas och man hoppas på dispens för ytterligare 100 framöver. Projektet Dammhagen blir klart våren 2015 med plats för 197 boende. Fastigheten blir blandad med kompislägenheter samt 2:or , 3:or och pentryrum. I Lund ser man ingen vikande efterfrågan på korridorsboende, då många ser detta som ett bra första studentboende för att etablera sig socialt. Vidare hoppas man på att projektet Vegalyckan med boende för 180 studenter blir verklighet höstterminen 2015. I botten av fastigheten kommer det att vara förskola och grundskola, detta är en bra lösning även för kommunen då det råder brist på såväl förskoleplatser som studentboende. Ett annat framtidsprojekt är TornaTurna för 365 boenden. Det ska byggas på mark från Akademiska hus och första tänkbara inflyttning blir år 2017. Men ingenting är helt klart förrän första spadtaget är satt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar