fredag 2 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Studentbostäder i Linköping

Utgrävning gav 22 nya lägenheter


Under mitt besök hos Studentbostäder Linköping tar Simon Helmér och Karl- Johan Styrenius mig med på en rundtur bland företagets två större studentbostadsområden, Irrblosset och Ryd. På vår första anhalt, Irrblosset, är bygget av 22 nya lägenheter precis avslutat. Invigning stundar den 14 augusti och den sista finishen med att rulla ut gräs och finslipa det sista pågår för fullt. Det unika med de nya lägenheterna är tillvägagångssättet för att få fram dem. Fastigheten de byggts i är ett gammalt sjukhus som sedan en tid byggts om till studentboende. Källarvåningen har fram tills för ett år sedan enbart fungerat som förråd och oanvänd yta. De kreativa krafterna på Studentbostäder i Linköping har dock en längre tid funderat på hur källarvåningen kan tas tillvara på bästa sätt. Lösningen blev att gräva fram källaren och därmed skapa ett nytt våningsplan för bostäder. De 22 nya lägenheterna blev uthyrda mycket snabbt och bygget har trots hinder på vägen (entreprenören gick i konkurs mitt under byggandet) blivit mycket lyckat. 

Då förutsättningarna, i och med bland annat breda sjukhusgångar, var speciella fick man tänka till för att hitta innovativa och välfungerande planlösningar. Majoriteten av de nya lägenheterna är ettor på cirka 22 kvm samt ett antal tvåor om cirka 38 kvm. I mitten av den u-formade byggnaden finns det en ”kulle” kvar i mitten som vittnar om att våningsplanet tidigare låg under jord. Studentbostäder har valt att behålla ”kullen”, dels för att minska insynen och dels som hinder mot för mycket festande, hur det blir med det senare konstaterar man dock att det återstår att se.

Irrblosset, där den nedersta våningen grävts fram. Till höger skymtar kullen.


I Linköping bor cirka 30 procent av de studerande i en studentbostad och företaget har drygt 90 procent av marknaden. Från och med 17 år kan kommande studenter registrera sig i kön och Simon upplever att allt fler ställer sig i kö allt tidigare. Varje år reserveras samtliga uppsagda korridorsrum med inflyttning från första augusti till och med första oktober för nya studenter.

Frågor som diskuteras hos Studentbostäder i Linköping är bland annat en del nyproduktionsplaner. Studentbostäder byggde 500 studentbostäder mellan 1998-2002, men sedan dess har det stått mer eller mindre still. Men då Linköping växer som stad behövs en beredskap för fler studenter. Studentbostäder arbetar nu med en detaljplan för cirka 200 bostäder, med byggstart förhoppningsvis under 2014/2015 (beroende på om planen blir överklagad eller ej). I Linköping resonerar man som så att man gärna vill ha runt 200 bostäder per område. Detta för att skapa ett levande område för studenterna med tillgång till sociala delar som träningsmöjlighteter, pub och andra mötesplatser. 

Vidare diskuteras energifrågor och hur man i framtiden vill debitera sina kunder. Det finns för- och nackdelar med olika system. Ska exempelvis en lägenhet i mitten av en fastighet med solläge debiteras lika som en lägenhet med andra energiförutsättningar? Som en del i energiarbetet kommer man under året att utrusta ett antal fastigheter med individuella energimätare. Det är till en början till för att få en bild av konsumtionen, vi fortsätter följa energidiskussionerna med intresse. 

Andra projekt man arbetar med i Linköping är bland annat tvättstugeprojekt som går ut på att omvandla befintliga tvättstugor som tidigare varit obokningsbara till just bokningsbara och därmed även installera dörrar så att det går att låsa om varje enskilt tvättrum. Detta är ett led i Studentbostäders enträgna arbeta med att hela tiden lyssna av vad kunden vill ha och efterfrågar och anpassa produkten därefter. Engagemang och kundfokus är tydliga ledord!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar