onsdag 21 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Studentbo i Norrköping


Förbättrar gemensamma utrymmen genom Boråd


När jag besöker Studentbo i Norrköping är det lugnet före stormen som råder. Senare under dagen kommer det andra antagningsbeskedet att nå studenterna vilket självklart kommer att innebära mycket frågor och ansökningar för Lena Åsberg och Lisa Zetterdahlsom arbetar som studentvärdar.

Studentbo i Norrköping är ett dotterbolag till det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder. Bolaget har 13 fastigheter med studentbostäder, cirka 900 egna boenden samt att de hyr in 150 externa bostäder per år. Studentbos fastigheter ligger alla med närhet till såväl campus som centrum. På ”Täppan” bor du bokstavligen på campus och den fastighet som ligger med längst avstånd är 1,3 km bort.

I beståndet finns en blandning av korridorrum och små ettor med pentry, möblerat och omöblerat. Totalt är det fyra personer som arbetar med studentbostadsdelen; en verksamhetsansvarig, en studentvärd samt två fastighetsskötare. Sommartid förstärker man med två personer till.

För att till ett ökat engagemang bland sina hyresgäster uppmuntrar man från Studentbos sida de boende att starta så kallade Boråd. Borådet bildas av några studenter per fastighet och de har sedan möjlighet att söka om pengar till inköp av möbler och annat som kan förbättra miljön i de gemensamma utrymmena.

Som på många andra orter upplever man att bostadssituationen blir allt tuffare vilket även spiller över på studenter som söker bostad. Man har en bostadsgaranti men det är en utmaning att uppfylla.  Hyresbostäder, moderbolaget, reserverar en del lägenheter i det vanliga beståndet till nya studenter om det skulle uppstå brist vid terminsstart. Det blir ett boende i väntan på att de kan få ett avtal på en studentlägenhet. Det finns även planer på nyproduktion av lägenheter som förhoppningsvis är klara runt 2015.

Just nu, i augusti, har man inga kötider, detta då det är först till kvarn som gäller mellan 1/7- 1/9, däremellan kan man samla köpoäng. En nyhet hos Studentbo är att bredband numera ingår i hyran. Dels för att det blir billigare för studenterna och dels för att minska på administrationen. Ett annat sätt för att effektivisera är att man har gått från så kallade nyckelpapper till att man nu har en digital hantering av all nyckelinformation.

På Studentbo har man bra rutiner för skadedjurssanering. Ett djur som man upplever har ökat sina besök är faraomyror. Faromyran är allätare med särskild förkärlek till sötsaker och föda med hög proteinhalt. Faraomyror är en av de mindre myrorna som du kan träffa på inomhus. Storleken gör att den kan tränga in genom små springor och förorena alla typer av livsmedel. De är inte lätta att bekämpa och saneringen tar lång tid, som tur är har Studentbo i dagsläget enbart problem med detta i en av sina fastigheter.

Som för många andra i branschen tampas Studentbo med ”the million dollar question”; hur ska man få studenterna att ta ansvar för sitt boende och ha ordning i gemensamma kök och andra ytor. Som Lena uttrycker det ”många kan helt enkelt inte laga mat och använda en spis på ett riktigt sätt”. Här finns en del för oss alla i branschen att jobba vidare med och hitta nya innovativa lösningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar