måndag 19 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Eskilstuna kommunfastigheter


Längre uppsägningstid ger fler bostäder vid terminsstart


På Eskilstuna kommunfastigheter, som är en av de större studentbostadsaktörerna i Eskilstuna, möter jag upp med Liselotte Perbro som är hyreschef. Liselotte ansvarar för hyresdelen i deras affärsområde Bostad, där studentbostäder är en del av verksamheten. I dagsläget har man 128 studentbostäder, men för att klara bostadsgarantin gentemot Mälardalens Högskola använder man dock en del av de vanliga hyreslägenheterna i sitt bestånd för studenterna. Dessa hyr man dessutom ut rabatterat.

Hos Eskilstuna Kommunfastigheter har man nyligen bytt från en uppsägningstid på en månad till tre, detta för att få bättre framförhållning och kunna se hur bostadssituationen ser ut. Då man har tio månaders hyra resulterade systemet med en månads uppsägning i att många sa upp sin lägenhet först i augusti/september, då nyinflyttade studenter behöver en bostad som mest. På så sätt hoppas man frigöra fler bostäder till terminsstarten 2013. Snart vet de säkert!

Generellt sett är bostadssituationen tuff i Eskilstuna, något som även avspeglar sig på studentbostadsmarknaden, främst vid terminsstart. Inför och under höstterminen 2012 upplevde man att efterfrågan steg och det var en utmaning att se till att alla sökande fick en bostad i tid. Efter förra årets situation tog Eskilstunas kommun tillsammans med fastighetsägare i Eskilstuna beslut om att bygga upp en egen webbplats för studentbostäder i Eskilstuna.


Webbplatsen bostadeskilstuna.se där man numera söker studentbostad i Eskilstuna


Via bostadeskilstuna.se registrerar sig studenterna och söker sedan bostad direkt. Något kontor att uppsöka finns inte. Studenten får sedan erbjudande om bostad via mejl alternativt via post. Man blir sedan kontaktad av fastighetsägaren direkt när det gäller kontraktsskrivning och nyckelhantering. På kommunfastigheter i Eskilstuna tycker man att det hittills verkar fungera väl med den nya portalen som är ett samarbete med Bostad Västerås, där liknande portal och system finns. Man väntar dock med spänning på en utvärdering och reaktioner från de bostadssökande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar