tisdag 3 september 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Örebro

 

John Ekstöms bygg

John Ekströms bygg startades av byggmästaren John Ekström redan 1940. Under senare år har bolaget, under Stieg Ekströms ledning, ombildats till att bli ett renodlat fastighetsbolag med cirka 1 200 lägenheter i Örebro, Nora, Kumla och Fellingsbro. För drygt sju år sedan köpte de tre fastigheter med runt 150 studentlägenheter av bolaget Proventum (även de medlemmar i Studentbostadsföretagen) och blev därmed även de ett studentbostadsföretag.

Studentlägenheterna är en bra affär för John Ekströms och man uppskattar studenterna som hyresgäster – de är positiva och kommer med feedback direkt när de har några synpunkter eller idéer. Dock blir det mer slitage på studentbostadslägenheterna i jämförelse med det övriga beståndet. I beståndet idag finns ettor och treor. Man inväntar bygglov för att kunna bygga ytterligare 90 lägenheter och hoppas att kunna få till inflyttning till höstterminen 2014. I staden Örebro, där det råder brist på studentbostäder, blir det ett välkommet tillskott.

Hos John Ekströms kan man ställa sig i kö när man vill och företaget brukar ringa runt till de hyresgäster som har bott hos dem i 5 år för att se om de fortfarande studerar. Om inte, så erbjuder man dem en ”vanlig” lägenhet.

 

Örebrobostäder

Örebrobostäder är stadens största bostadsaktör på hyresmarknaden med cirka 75 procent av marknaden. Ungefär 10 procent, eller 2 100 bostäder, är studentbostäder. Studentbostadsbenet är därmed ett litet men viktigt ben för företaget.

Mattias Looström på Örebrobostäder

Mattias Looström arbetar som distriktschef för ett av Örebrobostäders sju distrikt. I hans område finns även samtliga studentbostäder samlade. Totalt arbetar fyra personer med förvaltningen av studentdelen samt att ytterligare personal arbetar med bland annat uthyrning. För att kunna bemöta och ta hand om sina kunder även när det är högtryck i början av höst- och vårterminen använder man sig av studentlotsar. Studentlotsar är studenter som arbetar extra hos Örebrobostäder. De har ett eget kontor på Studentgatan mitt i ett studentbostadsområde där de har öppet två kvällar i veckan och har hand om främst besiktningar och tillhandahåller information kring vad som gäller i samband med inflyttning. För Örebrobostäder är det här en lösning som är såväl kostnadseffektiv som kundorienterad då studenterna uppskattar att ha kommunikation med just andra studenter.

Studentcity - cykelparkering och ljuskonst
I beståndet i nuläget finns en blandning av korridorrum och lägenheter. Då det råder brist i Örebro finns det en hel del nyproduktionsplaner på gång. Bland annat är man i full gång med bygget Studentcity med 89 nya lägenheter. Det är dels en befintlig fastighet som görs om och dels ett nytt hus som byggs. Studentcity kommer att ligga mitt i Örebro centrum och med en direktbuss till universitetet utanför dörren kan läget inte bli mycket bättre. Man har tagit en hel del nya grepp och provar nya lösningar där bland annat en cykelparkering på respektive våningsplan är nyheter. Studenterna ska lätt kunna ta med sin cykel upp i hissen och sedan parkera den utanför dörren på anvisad plats. Vidare är det en del befintliga lägenheter som görs om för att passa dagens behov och efterfrågan. Bland annat görs den gamla ”Husmors 3:an” med egen stor altan i söderläge om till två lägenheter och en gemensam altan. Örebrobostäder lägger alltid pengar på konst i sina fastigheter. För Studentcity är tanken att man ska ha en ljusinstallation i det inglasade trapphuset, där en idé är att ljuset ska kunna ändra färg beroende av hur många som befinner sig på respektive våningsplan. Det är PEAB som bygger och i slutet av oktober är de sista hyresgästerna utflyttade ur det hus som ska göras om så att bygget kan ta fart på allvar. Inflyttning beräknas till vårterminen 2015. Då Örebro står som värd för Studbo15 kommer vi bland annat att kunna besöka det nyinvigda Studentcity under konferensen.

Studentcity


Vidare vad gäller nyproduktion och renovering så håller man på med ett stort projekt i området Grankottevägen. Området kom till i samband med att högskolan byggdes och tanken var inte att husen skulle stå så länge som de har gjorts. Nu är de dock i behov av renovering. Lägenheterna fräschas upp så att det blir helt nya invändigt. Vid renoveringen har man tänkt till noga kring vad det är kunderna efterfrågar. Exempelvis upplever man att de flesta studenterna vill ha en riktig kyl och frys istället för bara frysfack. För att lösa detta trots ett litet kök valde man att placera kylen och frysen i den intilliggande hallen. Det finns även planer på att Grankottevägen ska bli delvis en helt ny stadsdel med ytterligare nyproduktion med såväl radhus som andra lägenhetstyper för fler än studenter att hyra.

Kundservice ett ledord
Ett ledord för Mattias och hans team är kundservice. Och främst kundservice genom attitydförändring. Genom att inspireras av bland andra Ikea, Pressbyrån och ICA har man antagit ett arbetssätt där man arbetar inifrån och ut. Det vill säga att allting börjar med medarbetarna och att hitta system som underlättar för de att göra sitt arbete och på så sätt få energi över till att bemöta sina kunder ytterligare lite bättre. Det är även ett proaktivt arbete där man försöker att förekomma och ligga steget före så att man i förebyggande syfte kontaktar kunden om något är trasigt, inte tillräckligt städat etc. Allt för att kunden ska uppleva service och lyhördhet från sin hyresvärd. Det här är ett mycket spännande arbete som Mattias kommer att dela med sig mer kring på nätverksträffen Försäljning/marknad som går av stapeln 9-10 december i höst.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar