tisdag 17 september 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Växjö

Grönt och levande campus i Växjö

Växjö och framförallt Växjös universitets campus gör verkligen skäl för epitetet den ”gröna staden”. På campusområdet bor studenterna i en grön och vacker miljö sida vid sida med universitetets lokaler. Caféer, pubar och andra sociala mötesplatser bidrar till att det är lätt att göra jämförelser med exempelvis Storbritannien och USA, vars studiemiljöer kännetecknas av levande och integrerade campusområden. Som Mariola säger vill ”studenterna av tradition bo på campus i Växjö” och det är lätt att förstå då miljön gör det lätt att röra sig mellan bostad, studier och socialt liv.

Jag börjar mitt besök hos Hyresbostäder i Växjö och på deras Boplatsbutik som ligger centralt i staden. Mariola Kruse, marknadschef, berättar att det totalt är tre kommunala bolag som delar på lokalerna, allt för att det ska vara smidigare för kunderna. Väl på plats i butiken lotsas kunderna till det företag som kan hjälpa dem bäst.


Del av området Slottstaden


Omständlig studiekontroll
Hyresbostäder i Växjö har 2 600 studentbostäder, cirka 400 är korridorsrum och resterande är ettor samt enstaka dubbletter och treor. I Växjö råder det generellt en hög efterfrågan på små lägenheter något som avspeglar sig i att trycket och efterfrågan på studentbostäder är stor.

Vid besöket kommer vi in på en rad intressanta diskussioner som rör studentboende i olika perspektiv. Bland annat hur studiekontroller skulle kunna göras på ett smidigare sätt. Många studentbostadsföretag behöver förhålla sig till dels sina hyresvillkor som innebär att de måste kontrollera att de boende verkligen studerar och dels lärosätena som många gånger har svårt att dela med sig av siffror och studieinformation. I Växjö gör man studiekontroller dels vid antagning och senare inskrivning och dels under våren för att se hur många poäng studenterna har tagit. Antagningsbeskeden får man direkt in i sina egna system medan studiekontrollen görs genom handpåläggning av listor från universitetet.
Andra frågor man arbetar mycket med är energifrågor. Sedan år 2012 mäter man el- och vattenförbrukningen individuellt och har uppmärksammat studenterna på energibesparing genom olika evenemang och kampanjer, ”het potatis” och ”het soppa” för att nämna några!
"Den svenska tanten", ett konstprojekt som återfinns på Växjös Campus. Till höger om tanten står Mariola Kruse och till höger Martin Johansson från Studetnbostadsföretagen.


Hårda tag mot vägglössen
På områdeskontoret träffar vi Pelle Nordensson, kundservicechef och ansvarig för campusområdets bostäder. Han börjar med att berätta om deras arbete med, eller snarare mot, vägglöss. Förra året gjorde man 161 saneringar, men i år går siffrorna neråt och man har som mål att vara det första studentbostadsföretaget som blir lusfritt. Just nu provar man, tillsammans med Anticimex, en ny kemikaliemetod (VX 80) och ser mycket goda resultat. Utöver det arbetet har man i Växjö ett speciellt värmerum där man kan lägga in textilier och dylikt för sanering. Genom att jobba på bred front mot lössen hoppas man nå sin vision.

Flyttstädningar litet problem

I Växjö har man numera inte så stora problem med undermåliga flyttstädningar då ryktet om att man får en faktura på 1 900 kronor har spritt sig. Vidare arbetar man tätt med nationer och kårer för att få till en bra dialog och lyssna in vad studenterna vill ha, i form av till exempel containrar för att lättare kunna hålla ordning och reda runt och i sitt boende. För de studenter som bor i korridor har man redan i avtalet, i form av en överenskommelse, med att man ska ansvara för städning av de gemensamma utrymmena ett visst antal veckor. Sedan gör man ronder i korridorerna var 14:e dag och då det inte är städat får de som är ansvariga städa alternativt betala för städning av de gemensamma utrymmena. Pelle påpekar dock att det som är viktigast för att få bukt med stök och oordning är att kommunicera och visa att man verkligen lyssnar till studenterna, kundernas behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar