torsdag 31 oktober 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: PiteBo

I Piteå träffade Erica medarbetare på både PiteBo och Lindbäcks. Uppfattningen om studenter som en uppskattat kundgrupp, men något besvärliga när det kommer till flyttstädning var något hon stötte på hos båda företagen. Läs mer om besöket hos Linbäcks här


PiteBo

I den norrländska pärlan Piteå tar Maria Adlers, sedan några månader tillbaka ny VD på PiteBo, emot mig för att prata kring deras verksamhet, läget vad gäller studentbostäder och hur vi som branschorganisation kan hjälpa dem ytterligare.
 
PiteBo har runt 4 000 lägenheter i sitt bestånd. 355 av dessa är studentbostäder som efter en överenskommelse mellan Luleå Yekniska Högskola, LTU, och Piteå kommun är vigda för studenter inskrivna på LTU och läser på ett program som har sin bas i Piteå. Studentbostäderna ligger alla nära campus och 1,5 km från Piteås centrumkärna. Fastigheterna är byggda på 70- och 80-talet och det senaste som byggdes var 2003 då man byggde på två våningar på en befintlig fastighet. Majoriteten av lägenheterna är ettor, men det finns även ett antal tvåor samt någon enstaka trea. Man hyr ut såväl möblerat som omöblerat, allt för att kunna erbjuda så flexibla lösningar som möjligt. Hyresnivån upplevs av studenterna som positiv och sedan i år har man 10 månaders hyra istället för som tidigare 12. Att dela upp hyran på 10 månader med hyresfritt under sommaren är något som har efterfrågats av studenterna. Fördelarna som hyresgästerna ser med detta är bland annat att de slipper ”spara” pengar för sommarmånaderna då de inte får några pengar från CSN samt att många lämnar sin studentbostad under sommarmånaderna och då gärna slipper att hålla koll på just hyresinbetalningar. Från Piteå kommuns sida hoppas man även att hyresfria sommarmånader kan locka fler att stanna kvar och arbeta i Piteå under sommaren.

Vad gäller kösystem så har man på PiteBo en först-till-kvarn-princip. I september genomförde man en avstämning med LTU för att se om hyresgästerna är inskrivna och studerar. Vid varje terminsstart genomförs sedan liknande uppföljning.
Studenterna en uppskattad kundgrupp
Arbetet med studentdelen är fördelat på fyra bostadsförmedlare som jobbar både med det ordinarie beståndet och med studentbostäderna. Då kundgruppen studenter ses som mycket rolig och energigivande att jobba med har PiteBo valt att låta alla arbeta med uthyrningen av studentlägenheterna. På området där studenterna bor arbetar två bovärdar, de skapar bra dialog med studenterna samt besiktigar och hanterar lättare fastighetsskötsel. De har kundservice i fokus och det händer till och med att de emellanåt reparerar cyklar och deltar på sociala träffar med studenterna. Då PiteBo inte har några gemensamma kök är man förskonad från ordningsproblematik kopplat till dessa. Där man dock får hantera en del stök och oordning är i den kvarterslokal som studenterna kan låna för fester. På senaste tiden har man dock provat nya grepp och stramat upp tyglarna vad gäller vem som får låna och vad den ansvarar för, till exempel se till att grannar inte blir störda och antalet personer som får vistas i lokalen.
Flyttstädning ett probem
En utmaning för PiteBo, som de tyvärr delar med många andra medlemsföretag, är problematiken kring flyttstädning. På PiteBo gör man en besiktning vid utflytt och allt oftare upplevs lägenheterna inte uppfylla en godtagbar standard vad gäller städningen. Då vidtar ett ofta tidskrävande arbete med att antingen få tag på hyresgästen så att de kan städa på nytt alternativt anlita ett städbolag och sedan fakturera den utflyttade hyresgästen. Maria påpekar att detta även innebär ett negativt slut på hyresrelationen hos PiteBo, en annars oftast väl fungerande och positiv relation. Erfarenhetsutbyte i frågan eftersöks och temat städning är något som togs upp på nätverksträffen om studentbostadsförvaltning den 17-18 oktober i Skövde.
Hög efterfrågan på bostäder ordnar sig snabbt 
I Piteå upplevs det råda balans på studentbostadsmarknaden. Det är alltid pressat läge precis vid terminsstart, men redan fram i oktober har det hittills löst sig. Det finns för närvarande inga planer på nyproduktion vad gäller bostäder specifikt för studenter däremot expanderar PiteBo sitt övriga bestånd de närmsta åren. På studentsidan arbetar man istället med ett ambitiöst renoveringsprogram och underhåll. Maria avslutar med att hon verkligen trivs på sitt nya arbete och ser fram emot att vara med och arbeta för målet att Piteå ska nå 43 000 invånare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar