torsdag 31 oktober 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Lindbäcks

I Piteå träffade Erica medarbetare på både PiteBo och Lindbäcks. Uppfattningen om studenter som en uppskattat kundgrupp, men något besvärliga när det kommer till flyttstädning var något hon stötte på hos båda företagen. Läs mer om besöket hos PiteBo här


Lindbäcks

Lindbäcks, med huvudkontor i Piteå, är ett företag och en medlem i Studentbostadsföretagen med lång och gedigen historia. Vid mitt möte med Hans Lindbäck, VD för Lindbäcks fastigheter samt Greta Grapenson, administratör inom kundservice, får jag en bra bild av företagets utveckling.

År 1924 började Hans farfars far, Frans Lindbäck, att tillsammans med en kompanjon syssla med att såga timmer under vintern och bygga under sommaren. Firman Lindbäck och Vikström bedrev verksamhet under några år. I samband med 30-talets lågkonjunktur var man dock tvungen att lägga ned företaget. Under andra världskriget passade Bertil Lindbäck, Frans son, dock på att utbilda sig till byggmästare och startade sedan företaget Byggmästare Bertil Lindbäck där även fler av Frans söner arbetade.

Under 70-talet tog man de första stegen mot industriellt byggande, man byggde radhus och villabostäder enligt blockprinciper. Under 80-talet var det en lugnare period och man började fundera på möjligheterna med att bygga mer i volymer. Byggkrisen i början av 90-talet medförde att Lindbäcks började söka efter ett nytt byggsystem som gjorde det möjligt att till största delen tillverka husen i fabriken. Lösningen blev en helt ny byggteknik som togs fram i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Under 90-talet byggde man sin första egna fastighet och därmed bildades Lindbäcks Fastigheter.

Studenter en rolig kundgrupp med annorlunda utmaningar
I studentbeståndet hos Lindbäcks Fastigheter idag finns 839 studentlägenheter i Luleå samt 48 i Piteå. I Luleå finns bostäderna på områdena Klintbacken samt Porsön. Beståndet i Luleå består idag av ettor, tvåor och fyror vari man som hyresgäst hyr ett rum. Lindbäcks som har erfarenhet av att hyra ut till olika kundgrupper anser att studenter är en rolig målgrupp att jobba med samtidigt som det innebär mer omflyttningar och därmed mer slitage än med andra hyresgäster. För många är dessutom studentboendet den första bostaden så en hel del information kring städ, hemförsäkring och annat behöver ges. Som många andra företag anser Lindbäcks att flyttstädningen är ett problem. Man har i regel en besiktning och när man tidigare noterat dålig städning har man gett en andra chans. Dock inser man nu att man behöver begränsa detta och ska försöka att bland annat jobba med än tydligare städinformation.

Lindbäcks har valt att samarbeta med Studentbostadsservice vid LTU vad gäller lägenhetsförmedling, man har samarbetat sedan 1994 och det fungerar väl. Lokalt i Luleå har man ett vaktmästarkontor för fastighetsskötsel. När studenterna väl har kommit till avtalsstadiet så sker detta via administrationen på Lindbäcks.

Nyproduktion ständigt på agendan

Lindbäcks arbetar hela tiden med att hitta möjligheter för nyproduktion av studentbostäder. På Klintvägen i Luleå finns det efter brand i september för närvarande 130 lägenheter. På Klintbacken finns det planlagt för lägenheter som beräknas vara klara för inflyttning höstterminen 2014 och vårterminen 2015. En del av de planerade nybyggena kommer att uppföras där det brandskadade huset stod, därav blir det totala antalet ”nya” lägenheter färre än man tidigare planerat. Vidare pågår det planarbete för ytterligare 130 bostäder på Klintbacken. På Lindbäcks ligger man inte på latsidan utan fångar de möjligheter som finns. Exempelvis var de med i en tävling arrangerad av Akademiska Hus där de vann första pris vilket innebär ytterligare nyproduktion av drygt hundratalet studentbostäder i Luleå. Just nu tittar även Lindbäcks på att bygga bostäder på runt 15-16 kvm. Kopplat till detta och övrig nyproduktion är givetvis dagens byggregler som man anser försvårar och därmed skulle vilja förändra. Trots dagens situation och den verklighet vad gäller byggregler och produktionskostnader som delas med övriga i branschen får Lindbäcks ihop kalkylerna och siktar framåt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar