fredag 15 november 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Bostaden i Umeå


Klassiska utmaningar möter nya grepp


I björkarnas stad Umeå träffar jag Mikael Lundgren, kundservicechef, och Nils-Erik Andersson som är arbetsledare för Boservice. Båda arbetar på medlemsföretaget Bostaden i Umeå. Företaget har runt 5 500 studentbostäder och är därmed Umeås största studentbostadsaktör. Majoriteten av bostäderna är studentrum och det mesta av beståndet är byggt under 60- och 70-talet. De upplever en stor efterfrågan på studentbostäder, dels eftersom universitetet på orten har växt och dels för att Botniabanan medför bättre pendlingsmöjligheter till Umeå än tidigare.

Studiekontroller införs
Studentdelen är helt integrerat i Bostaden i Umeås verksamhet. Här finns ingen nedre åldersgräns för när man kan ställa sig i bostadskö, dock krävs inloggning en gång per år för att behålla sina köpoäng. Tidigare har man inte genomfört några studiekontroller efter det att hyresgästerna har visat sitt antagningsbesked. Från och med i år kommer detta dock att ske genom att man kommer att begära in studieintyg från samtliga hyresgäster. Man anar att det kan vara många av bostäderna som i dagsläget inte bebos av studenter på grund av den bostadsbrist som råder i Umeå.

En av de klassiska studentbostadsutmaningarna är skötsel och hygien i gemensamma utrymmen. För Nils-Erik och hans personal innebär det en hel del jagande och lappande då de har så pass många korridorsbostäder. Hittills har de haft ett system med en årlig storstädning under sommartid, men då man upplever att städningen från studenternas sida enbart blir sämre för var år överväger man nu att införa en extern veckostädning.

Vägglöss bekämpas med värme
Vägglöss är tyvärr en annan utmaning som många inom branschen behöver kämpa med. I Umeå har man haft problem sedan 2011 och har nu valt att brottas med lössen med hög värme som vapen. Tillsammans med företaget Nomor har man i dagsläget genomfört cirka 100 behandlingar i studentrum där man med hjälp av en specialutformad värmefläkt värmer upp rummet till runt 50 C° under sex till åtta timmar. Resultatet har hittills varit mycket positivt, dock vill man genomföra ytterligare minst 50 behandlingar innan man utvärderar metoden grundligt. Ett ytterligare grepp för att förhindra lusspridning är att det inte ingår sängmadrasser i några möblerade rum. Istället hänvisar man till affärer som säljer sängar, dessa affärer har dessutom blivit förvarnade om att efterfrågan på madrasser kan öka. I samband med diskussionerna om vägglöss får vi även med oss en anekdot från Nils-Erik. Han berättar att författaren och poeten Dan Andersson omkom på ett hotell år 1920 på grund av att hotellpersonalen hade rökt med vätecyanid mot vägglössen men dock glömt att vädra enligt föreskrifterna. Vi tackar dagens moderna samhälle för framsteg inom området!

Renovering av korridorer prioriteras
I nuläget finns inga planer på nyproduktion vad gäller studentbostäder. Däremot små lägenheter i det övriga beståndet som givetvis är lämpliga för unga och studenter. Många av korridorerna är i behov av uppfräschning, man har renoverat cirka 20 korridorer det senaste året och planerar renovering av cirka 10-20 korridorer per år framöver. En fråga som man diskuterar och funderar en del kring i Umeå likt övriga branschen är framtidens efterfrågan på studentrum. Där pendlingen mellan det individuella och det kollektiva är intressant. Vad framtidens studenter kommer att efterfråga, med fokus på kundservice och försäljning kommer bland annat att diskuteras på nätverksträffen 9 - 10 december i Göteborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar