torsdag 12 december 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Kalmarhem

Under Ericas resa till våra medlemsföretag i sydöstra Sverige möter hon människor som brinner för sitt arbete, får inblick i två mindre orters utmaningar och möjligheter och en lösning på det som många studentbostadsföretag funderar över- studiekontrollerna! Läs mer om Ericas besök i Karlshamn här och hennes besök i Karlskrona här

En lösning på ett knivigt problem


I Kalmar tar Thomas Eklund, kundservicechef på Kalmarhem emot mig. Det blir ett samtal och diskussion kring deras situation och utmaningar i dagsläget och framöver. Under mötet berättar Thomas även om en lösning på ett problem som många i studentbostadsbranschen brottas med - studiekontroller.

Vi återkommer strax till lösningen på det problemet, men först lite kort om Kalmarhem och  studentbostadssituationen i Kalmar. Kalmarhem har sedan ett antal år tillbaka bostadsgaranti. Garantin är ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna, linnéstudenter, Linnéuniversitetet samt Kalmarhem. Det finns en rad krav som måste uppfyllas för att garantin ska träda i kraft; du ska vara nyantagen student på Linnéuniversitetet, studera på heltid, ha Kalmar som studieort samt inte vara mantalsskriven i Kalmar. Uppfylls samtliga kriterier åtar sig Kalmarhem att erbjuda en bostad inom två månader från terminsstart. Då bostadsmarknaden generellt sett är tuff i Kalmar, bristen på hyresrätter är som på många håll i landet stor även här, är det en utmaning att uppfylla bostadsgarantin.

Genom ett flexibelt system, där även vanliga lägenheter kan erbjudas till studenterna, och gott samarbete mellan olika aktörer har man hittills lyckats lösa det. Det som kan ställa till det menar Thomas, även om man från Kalmarhems sida haft en god framförhållning, är när det börjar studenter tre veckor efter terminsstart som också omfattas av garantin.

Från korridorrum till ettor
Kalmarhem har totalt 4 734 bostäder i sitt bestånd varav 1 025 är studentbostäder. Ungefär en tredjedel är korridorrum och resterande är ettor, med undantag för ett fåtal tvåor. På Kalmarhem upplever man en minskad efterfrågan på korridorrum varför man har byggt om en hel del till ettor och möjligen kommer bygga om ännu fler i framtiden.

Liksom många andra studentbostadsföretag upplever Kalmarhem att städningen, avflyttningsstäd såväl som den kontinuerliga hygienen i gemensamhetsutrymmen, blivit sämre år för år. Man genomför en avflyttningsbesiktning men ingen städbesiktning. För att få bukt med bristande städning och för att få nöjdare kunder som flyttar in anställer man studenter som besiktigar och städar där det behövs inför vår- och höstterminen. På Kalmarhem har man även inspirerats av Hyresbostäder i Växjö och funderar på att införa en obligatorisk avgift på 1 800 kr per bostad för internationella studenter, detta för att komma runt problematiken med att det är svårt att efterfakturera utomlands.

Kalmarhems lösning för studiekontroller

Åter till lösningen vad gäller studiekontroller. På Kalmarhem har man hittat en lösning som passar deras behov väl och som är mycket tids- och kostnadseffektiv. Tillsammans med Linnéuniversiteten har man utvecklat en webbservice som hämtar data från en databas som i sin tur hämtar information från UHR (Universitets- och högskolerådet, tidigare VHS). Kalmarhem ställer sedan frågan om studenten ifråga är inskriven och antagen på Linnéuniversitet två gånger per år och får ett ja eller ett nej tillbaka. I nuläget har Kalmarhem ingen specifik poängkontroll, men det hade man även lätt kunna fråga efter i det befintliga systemet. Då Kalmarhem äger uppgifterna de frågar om och enbart får ett ja eller nej tillbaka är systemet inom ramen för vad som är godkänd hantering. Thomas menar att en nyckelfaktor för att få en sådan här lösning till stånd är att universiteten och högskolorna måste inse att det är ett samverkansprojekt. Då studiekontroller är en viktig fråga för våra medlemmar kommer vi att återkomma i ämnet framöver och då är det alltid inspirerande att höra om lösningar som fungerar väl!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar