torsdag 20 februari 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Helsingborg

Ökat fokus på studentbostäder

I samband med vår inspirations- och nätverksträff med tema nyproduktion gjorde vi ett medlemsbesök hos Helsingborgshem. Jag träffar Therese Nilsson, kundansvarig för studentbostäderna samt Inge Gustavsson, fastighetschef och ansvarig för studentbostäderna. De visade sig vara mycket passande att förlägga en träff för studentbostadsbranschen till just Helsingborg, dels eftersom de har nyproducerade studentbostäder att visa upp och dels är mitt inne i ett arbete för att öka verksamhetens fokus på studentbostäder.

Närlundavägen 


Studentbostäder nyckel i Helsingborgs utveckling
Helsingborgs stad har en vision och långsiktig strategi om att Helsingborg ska vara en attraktiv stad att leva och bo i. Där har studentbostäder identifierats som en av nycklarna för tillväxt och etablering av staden som kunskapsstad. Helsingborgshem, som är det kommunala bostadsbolaget, har därför lagt ytterligare fokus på studentbostäder för att utveckla den delen av sin verksamhet. Som en del av utvecklingsarbetet har en omorganisering precis skett. Tidigare arbetade en person på heltid med studentbostadsdelen. En generalist som tog hand om såväl kundservicedelen som enklare fastighetsskötsel. Sedan slutet av 2013 jobbar istället Therese Nilsson som kundansvarig mot studenterna samt att ytterligare två personer är anställda för att arbeta med fastighetsskötsel. En ökad specialisering som man hoppas kommer att ge ytterligare service till studenterna.

Nya studentbostäder en satsning i miljonprogramsområde
Totalt har Helsingborgshem 282 studentbostäder. Bostäderna är uppdelade på tre områden: Östra Vallgatan, Bryggaregatan och Närlundavägen. Under inspirations- och nätverksträffen i Helsingborg gjorde vi två studiebesök. Det första gick till Närlundavägen och 19 nyproducerade lägenheter på 32 kvadratmeter. Här finns lägenheter, samlingsrum, tvättstuga och förråd på samma våningsplan. Närlundavägen ligger i ett miljonprogramsområde mycket nära centrum och byggnationen av studentbostäderna är en del i att förnya och utveckla området. Besökarna var imponerade över ytan och rymden i lägenheterna. Kalkylerna har gått att få ihop då en vårdcentral hyr lokaler i bottenplanet på fastigheten samt att studentbostäderna är en del av ett större bostadsprojekt i området. Många fastnade även för tvättstugan, en tvättstuga med balkong och fin utsikt hör inte till vanligheterna! Det är ett mycket medvetet val från Helsingborgshems sida då man vill utveckla tvättstugan som social samlingsplats samt att den ska kännas säker och trygg att vistas i.


Inredning i Helsingborgshem studentbostäder på Bryggaregatan


Utsmyckning av lokala konstnärer
Efter besöket på Närlundavägen bar det av till Bryggaregatan, 140 studentlägenheter fördelat på sex våningar med tvättstuga och samlingsrum på varje våning som stod klart 2004. Majoriteten är ettor på 25 kvadratmeter med cykelrum och förråd i källaren. Många av deltagarna blev imponerade av planlösningen som upplevdes som funktionell och rymlig. Besökarna ombads ta hissen upp till sjätte våningen för att därefter gå ner via trapphuset, detta för att inte missa de unika konstverk som målats av lokala konstnärer på varje våningsplan.

Beroende av Campus Helsingborgs framtid
Framtiden med ett ökat fokus på studentbostäder i Helsingborg innebär bland annat att det finns planer på ytterligare 160 bostäder framöver. I nuläget har man inga vakanser och man bedömer att efterfrågan finns. Helsingborgshem har inget kösystem utan lägger kontinuerligt ut lediga objekt via sin webb. Om framtiden nämner även Inge att beroendet av Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, som centralt. Det gäller att ha en nära dialog med universitetet för att kunna bedöma och göra prognoser för framtida behov.

Avslutningsvis säger Therese att hon som ny i rollen som kundansvarig och med ett ökat fokus på studentbostadsdelen nu ser fram emot ett ökat deltagande i Studentbostadsföretagens nätverk. Välkommen säger vi!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar