tisdag 30 juli 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Stockholm och SSSB

Geparder och lejon


Mötet med SSSB:s VD Chris Österlund gav både en historisk tillbakablick och en inblick in framtidens möjligheter och utmaningar. SSSB bildades 1958 och stiftare var Stockholms Studenters Centralorganisation, SSCO, som fortfarande är aktiva i stiftelsen med representanter i styrelsen.

Vid starten hade man cirka 100 bostäder som vid tiden donerades till stiftelsen. Under årens gång har man förvärvat många fler bostäder, bland annat har SSSB fått bostäder av kungen! Idag har de totalt 8 000 bostäder av de totalt 12 000 som finns i Stockholm. Ungefär häften av beståndet är korridorsrum och resterande är lägenheter. Inom 10 år vill man växa med ytterligare 2 000 bostäder och kommer då att vara den överlägset största aktören i Sverige och trampa före vad gäller att förvalta och äga så många bostäder.

SSSB räknar med att förstärka personalen med ett drygt tiotal fler medarbetare framöver. I och med nybyggnation har man även som mål att få ner kötiden från dagens två år till en termin. Att växa så pass mycket ställer givetvis krav på organisationen, bland annat ser Chris kommande utmaningar vad gäller uthyrningen, med in- och utflytt i så många lägenheter samt med faktureringen. Även förvaltningen blir en utmaning med så pass många små lägenheter, bland annat med installationer och under underhåll av ventilation och dylikt.

Chris gör jämförelsen mellan en gepard och ett lejon, där studentbostadsaktören är geparden med snabba byten, hög omsättning med hyresgäster medan andra hyresaktörer har mer karaktären av ett lejon.

- Detta ger ju självklart andra förutsättningar för uthyrningen och förvaltning, konstaterar Chris.

Bromsklossar för de 2 000 nya bostäderna är främst de nuvarande buller- och tillgänglighetskrav som enligt Chris behöver förändras. Vidare upplever Chris att debatten kring studentbostäder har förändrats de senaste åren från att vara en ”augustimapp” till att vara en året runt fråga. Frågan nu blir om man kan gå från utredning till handling.