fredag 28 mars 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Kista Studentbostäder

Studentbostäder i ett köpcentrum

Få är nog de besökare på Kista Galleria som anar att det i direkt anslutning till gallerian finns 406 studentbostäder. Citycon, som äger många gallerior runtom i Sverige, är ägare till studentbostäderna. Mellan 2000-2002 genomgick gallerian en förnyelse när Kista Galleria KB, som var dåvarande ägare, expanderade gallerian. I samband med förnyelsen byggdes studentbostäderna som var ett kriterium för att utbyggnaden skulle kunna ske. Studentbostadsbenet har visat sig vara ett bra komplement till deras övriga verksamhet och efterfrågan är stor. Vakanser finns inte säger Marika Ivarsson sin är ansvarig för studentbostäderna. Förutom de 406 bostäderna i Kista har även företaget 80 studentbostäder i Tumba centrum. Bostäderna i anslutning till gallerian är ettor på mellan 23,7 och 40,2 kvadratmeter. Kista studentbostäder har en egen kö, för närvarande är kötiden cirka 2 år.


Marika arbetar som sagt som ansvarig för studentbostäderna. Till sin hjälp har hon fastighetsskötaren Javid Salmanov samt personalen på driftavdelningen för gallerian som bidrar när det behövs.

NKI-arbete
Kista Studentbostäder kommer att vara med i studentbostadsbranschens specifika NKI-undersökning för fjärde gången i år och ser med spänning fram emot resultatet senare i vår. Marika jobbar med att utveckla kundservicen och bemötandet och ser bland annat det personliga bemötandet som en mycket viktig byggsten. Hon vill gärna träffa varje hyresgäst vid inflyttningstillfället för att kunna skapa ett gott första intryck och ge ett ansikte på hyresvärden. De har inflyttning två dagar varje månad och Marika har besöks- och telefontid ett antal timmar per vecka.

Foto bidrar till bättre flyttstädning
Som många andra i branschen brottas även Kista studentbostäder med utmaningar av arten ordning och reda i gemensamhetsutrymmena samt bristande kvalitet på flyttstädningen. Båda de här områdena kommer vi på Studentbostadsföretagen lägga mer kraft på framöver, dels genom att samla in ännu fler tips från medlemsföretagen hur man kan tackla problematiken i gemensamhetsutrymmena och dels genom att ta fram specifika städfilmer. Ett tips från Marika vad gäller flyttstädningen är att använda sig av fotobevis. Den som besiktigar bostaden fotar helt enkelt de icke godkända områdena (av erfarenhet från Javid fastighetsskötaren ofta kalkavlagringar i badrum samt fett ovanför diskbänk) och vidarebefordrar detta till hyresgästen som då får svart på vitt vad som behöver rättas till. Efter detta åtgärdar de flesta det som underkänts direkt.

Många hinder vid studiekontroller
Förutom städning och ordning och reda är ett annat huvudbry för många studiekontroller. Detta är något som Marika upplever som oerhört tids- och resurskrävande. De genomför kontroller två gånger per år genom att skicka ut mail där de begär in intyg från studenterna. Studenterna har sedan en månad på sig att styrka sitt studerande. Problematiken för Marika blir att dokumenten som inkommer antingen kan vara svårtolkade eller inte inkommer alls. Efter ytterligare en påminnelse skickas ett rekommenderat brev med en uppsägning till studenten, då har studenten ytterligare en månad på sig att inkomma med studiebevis för att inte bli uppsagd. Det är många i studentbostadsbranschen som brottas med tidskrävande studieprövningar. Därför anordnar Studentbostadsföretagen en träff om studiekontroller för medlemsföretagen i Stockholm den 20 maj. 

Renoveringsprojekt och träff i Umeå

Kista studentbostäder har en del renoveringsprojekt på gång för tillfället. Deras två gemensamma kök är under pågående renovering och kommer att vara klara inom några veckor. I lägenheterna har de boende ingen vanlig ugn vilket gör att de gemensamma köken är flitigt använda. Vidare pågår uppfräschning av korridorerna där det bland annat har målats om samt satts in energisnåla lampor. Ytterligare projekt på gång är badrumsrenovering som behöver göras i princip samtliga lägenheter. Den renovering som gjordes för ett antal år sedan visade sig tyvärr inte vara korrekt gjord. I de fall där det varit akut att renovera har det gjorts när någon flyttat ut och innan nästkommande hyresgäst flyttar in. Därefter kommer renoveringen att ske i olika block. På grund av deras renoveringsprojekt ser Marika fram emot den kortare inspirations- och nätverksträff som Studentbostadsföretagen kommer att arrangeras i Umeå i samband med föreningens årsstämma 7 maj.