måndag 30 juni 2014

Tack för en bra första dag - imorgon kör vi igen!

Första dagen på Studentbostadstorget i Almedalen är över och det har varit en rolig dag med många nya insikter. Almedals arena för studentbostäder är inte bara till lärdom för besökarna, även vi på plats får nya insikter och uppslag, precis som det ska vara!

AF Bostäders konceptmodul för Bokompakt har under dagen dragit många nyfikna besökare, kompaktbostäder både intresserar och väcker debatt!

Kristoffer Roxbergh, Pam Fredman, Teo Strömdahl Östberg, Henrik Krantz och Charlie MacGregor diskuteradet studenthotell och korttidsboende under ledning av moderator Ida Strutt

Samtalet om studentbostadshotell öppnade ögon och lyckades till och med få Göteborgs universitets rektor mer och mer övertygad under samtalets gång. Samtliga parter, från studentbostadsföretag till arkitekter och studenter, gav tummen upp för konceptet, men påpekade samtidigt att det är långt ifrån allt som behövs. Men det är en av flera vägar för att öka utbudet och variationen på studentbostadsmarknaden.

Ett av dagens byggalster

En annan väg pratar vi mer om i morgon. Då gästar Bård Kåre Flem från Trondheim och berättar om Teknobyen, en korridor där 116 studenter delar på ett kök. Med Teknobyen som utgångspunkt pratar vi om kollektivboendets framtid. Är den klassiska studentkorridoren hel oattraktiv, eller kan man ge det kollektiva boendet ett uppsving i nya, kreativa former. Vi ses väl?lördag 28 juni 2014

På plats!

Nu har delar av Studentbostadsföretagens almedalstrupp landat i Visby! Vi är här för att prata studentbostäder, och bor dessutom i dessa fina studentbostäder under veckan.

Men under Almedalsveckan hittar du oss främst på Studentbostadstorget i hamnen. Läs mer om aktiviteter och program på vår webb:

www.studentbostadsforetagen.se/almedalen 

fredag 13 juni 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Hsk Fastigheter

I Halmstad har vi på Studentbostadsföretag tre medlemsföretag, det senaste tillskottet är Hsk Fastigheter AB. Helena Nöjd, förvaltningschef och vd tar emot i kårens lokaler i anslutning till Halmstad Högskola. Att deras kontor ligger tillsammans med den lokala studentkåren är ingen tillfällighet, Hsk Fastigheter är ett holdingbolag som ägs av just kåren i Halmstad sedan 2008/2009. Med i styrelsen finns både studentrepresentanter och representanter från näringslivet. Hsk finns därmed nära sina kunder och hyresgäster och har ett bra samarbete vad gäller framtidsplaner och utveckling. Totalt förvaltar bolaget 470 studentbostäder som hyrs in via bland annat Willhem, som även de är medlemmar i branschorganisationen.

Ort i balans med kreativa lösningar
Helena säger att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan vad gäller studentbostäder i Halmstad. Visst känns scenariot med stora rubriker om studentbostadsbrist vid terminsstart igen från lokalpressen, men sett över året råder det balans, de har till och med vissa vakanser under våren. För att anpassa sig till efterfrågan gör Hsk under somrarna om delar av ett korridorboende till ett vandrarhem. Två av tre våningar blir mellan 15 juni och 15 augusti tillgängligt för semesterfirare och övriga korttidsboende i sommarstaden Halmstad. De två våningarna hyrs under resten av året ut till internationella studenter på kontrakt under 10 månader. Separat säsongspersonal som sköter drift och uthyrning av vandrarhemmet anställs under sommaren.

Depositioner i förebyggande syfte

Som nya i branschorganisationen har Hsk inte hunnit delta på så många av de aktiviteter vi från branschorganisationen arrangerar. Dock deltog de på inspirations- och nätverksträffen om praktiska utmaningar vid förvaltning av studentbostäder i Skövde under hösten 2013. En aha-upplevelse de fick då var att de inte är ensamma med utmaningar för bland annat gemensamhetsutrymmen och kök. Ett återkommande problem är festandet i gemensamma utrymmen som spårar ur och/eller stör grannar. Hsk försöker bemöta detta med att föra dialog med hyresgästerna, trivselregler, veckoliga inspektioner och andra grepp. Ett sätt att hantera exempelvis dålig städning vid utflytt är att studenterna får betala depositioner när de flyttar in. 1000 kronor för svenska studenter och 3000 kronor för internationella (detta då de är svårare att få tag på när de väl har flyttat). Sedan har Hsk ett system för avdrag om städningen vid avflyttning inte håller måttet. Som en vidareutveckling av det här systemet, och som ett verktyg för att få bättre ansvar och ordning i gemensamma utrymmen, funderar de även på att inför depositioner specifikt för de gemensamma utrymmena (exempelvis 500 kronor). Om de gemensamma ytorna sedan är okej vid avflyttning arrangeras en stor fest för samtliga hyresgäster som delat på ytorna, alternativt att de får tillbaka depositionen.

Studiebesök
De 470 bostäderna är fördelade på 160 korridorrum och resten är ettor och tvåor. Under mitt besök hinner vi besöka exempel på både det först- och sistnämnda. I fastigheten Krusbäret finns 114 korridorrum om cirka 20 kvadratmeter där studenterna bor en eller två personer i varje rum. För dubbelrummen ligger hyran på 2 676 kronor/månad inklusive allt utom internet. För enkelrum är hyra något högre med 3742 kronor/månad. Kötiden för att bo på Krusbäret är cirka 3 månader. Fredrik, som jobbar som bostadssamordnare, är med och visar runt och känner såväl fastigheterna och hyresgästerna väl.

På Bolmens väg dit vi sedan beger oss är väntetiden minst ett halvår. Den genomsnittliga boendetiden här är cirka två år. Husen inrymmer 262 ettor om runt 28 kvadratmeter. Vi får tillfälle att kika in i en lägenhet där kårordförande Victor Rundqvist bor. Victor beskriver det som en funktionell och trevlig bostad där han har trivs mycket bra.

Skriv in Halmstad i kalendern till hösten!
Helena och Fredrik, på Hsk ser fram emot att nätverka och träffa kollegor i branschen framöver. De kommer till och med att få möjlighet att gör det på hemmaplan redan till hösten. I oktober kommer vi på Studentbostadsföretagen att arrangera en inspirations – och nätverksträff för våra medlemsföretag just i Halmstad den 23-24 oktober. Mer information kommer närmare träffen.

fredag 28 mars 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Kista Studentbostäder

Studentbostäder i ett köpcentrum

Få är nog de besökare på Kista Galleria som anar att det i direkt anslutning till gallerian finns 406 studentbostäder. Citycon, som äger många gallerior runtom i Sverige, är ägare till studentbostäderna. Mellan 2000-2002 genomgick gallerian en förnyelse när Kista Galleria KB, som var dåvarande ägare, expanderade gallerian. I samband med förnyelsen byggdes studentbostäderna som var ett kriterium för att utbyggnaden skulle kunna ske. Studentbostadsbenet har visat sig vara ett bra komplement till deras övriga verksamhet och efterfrågan är stor. Vakanser finns inte säger Marika Ivarsson sin är ansvarig för studentbostäderna. Förutom de 406 bostäderna i Kista har även företaget 80 studentbostäder i Tumba centrum. Bostäderna i anslutning till gallerian är ettor på mellan 23,7 och 40,2 kvadratmeter. Kista studentbostäder har en egen kö, för närvarande är kötiden cirka 2 år.


Marika arbetar som sagt som ansvarig för studentbostäderna. Till sin hjälp har hon fastighetsskötaren Javid Salmanov samt personalen på driftavdelningen för gallerian som bidrar när det behövs.

NKI-arbete
Kista Studentbostäder kommer att vara med i studentbostadsbranschens specifika NKI-undersökning för fjärde gången i år och ser med spänning fram emot resultatet senare i vår. Marika jobbar med att utveckla kundservicen och bemötandet och ser bland annat det personliga bemötandet som en mycket viktig byggsten. Hon vill gärna träffa varje hyresgäst vid inflyttningstillfället för att kunna skapa ett gott första intryck och ge ett ansikte på hyresvärden. De har inflyttning två dagar varje månad och Marika har besöks- och telefontid ett antal timmar per vecka.

Foto bidrar till bättre flyttstädning
Som många andra i branschen brottas även Kista studentbostäder med utmaningar av arten ordning och reda i gemensamhetsutrymmena samt bristande kvalitet på flyttstädningen. Båda de här områdena kommer vi på Studentbostadsföretagen lägga mer kraft på framöver, dels genom att samla in ännu fler tips från medlemsföretagen hur man kan tackla problematiken i gemensamhetsutrymmena och dels genom att ta fram specifika städfilmer. Ett tips från Marika vad gäller flyttstädningen är att använda sig av fotobevis. Den som besiktigar bostaden fotar helt enkelt de icke godkända områdena (av erfarenhet från Javid fastighetsskötaren ofta kalkavlagringar i badrum samt fett ovanför diskbänk) och vidarebefordrar detta till hyresgästen som då får svart på vitt vad som behöver rättas till. Efter detta åtgärdar de flesta det som underkänts direkt.

Många hinder vid studiekontroller
Förutom städning och ordning och reda är ett annat huvudbry för många studiekontroller. Detta är något som Marika upplever som oerhört tids- och resurskrävande. De genomför kontroller två gånger per år genom att skicka ut mail där de begär in intyg från studenterna. Studenterna har sedan en månad på sig att styrka sitt studerande. Problematiken för Marika blir att dokumenten som inkommer antingen kan vara svårtolkade eller inte inkommer alls. Efter ytterligare en påminnelse skickas ett rekommenderat brev med en uppsägning till studenten, då har studenten ytterligare en månad på sig att inkomma med studiebevis för att inte bli uppsagd. Det är många i studentbostadsbranschen som brottas med tidskrävande studieprövningar. Därför anordnar Studentbostadsföretagen en träff om studiekontroller för medlemsföretagen i Stockholm den 20 maj. 

Renoveringsprojekt och träff i Umeå

Kista studentbostäder har en del renoveringsprojekt på gång för tillfället. Deras två gemensamma kök är under pågående renovering och kommer att vara klara inom några veckor. I lägenheterna har de boende ingen vanlig ugn vilket gör att de gemensamma köken är flitigt använda. Vidare pågår uppfräschning av korridorerna där det bland annat har målats om samt satts in energisnåla lampor. Ytterligare projekt på gång är badrumsrenovering som behöver göras i princip samtliga lägenheter. Den renovering som gjordes för ett antal år sedan visade sig tyvärr inte vara korrekt gjord. I de fall där det varit akut att renovera har det gjorts när någon flyttat ut och innan nästkommande hyresgäst flyttar in. Därefter kommer renoveringen att ske i olika block. På grund av deras renoveringsprojekt ser Marika fram emot den kortare inspirations- och nätverksträff som Studentbostadsföretagen kommer att arrangeras i Umeå i samband med föreningens årsstämma 7 maj.

torsdag 27 februari 2014

Gemensamma byggregler och kunden i fokus

Förra veckan var jag i Finland. Studentbostadsbranscherna i de nordiska länderna har ett samarbete genom Föreningen Nordiska Studentbostäder, NSBO, för att i första hand främja erfarenhetsutbytet mellan länderna. Det var bland annat genom NSBO som vi insåg vinsterna med det norska regelverket för byggande av studentbostäder och de annorlunda tillgänglighetsregler som råder där.

Men nu var vi i Finland. Studentbostäderna är i stor utsträckning likartade i Sverige och Finland, studenternas preferenser likaså. Den genomsnittliga finländske studenten efterfrågar en egen lägenhet medan de internationella studenterna främst efterfrågar korridorrum. Precis som i Sverige. Dock skiljer sig marknaden något. Exempelvis bidrar den finska staten till byggandet av studentbostäder genom vissa subventioner. Samtidigt skiljer sig självklart också andra regelverk åt. Utan tvekan går det att konstatera att varje land har sina egenheter i regelverken. Ett av Finlands är utan tvekan att ett nybyggt hus, studentbostad eller ej, också måste ha ett tillhörande skyddsrum för de boende. Hotet från öst tycks leva i högsta grad. I alla fall i byggregelverket.
Samtidigt som vi var i Finland presenterades den så kallade Nybyggarkommissionen sina förslag för att öka byggandet i Sverige. Även om de flesa förslagen inte var särskilt revolutionerande kan man ändå notera att de föreslog ett gemensamt nordisk regelverk för byggande. En alldeles utmärkt idé! De uppenbara vinsterna är en utvidgad marknad och konkurrens inom exempelvis utveckling av modulkoncept och andra volymelement. Men en nog så viktig aspekt som kanske inte är det första man tänker på är det faktum att vi i Sverige utan tvekan behöver lyfta blicken vad gäller vad och hur vi bygger. Att tro att vi i Sverige sitter på den absoluta sanningen kring hur ett bra byggande ser ut är befängt. Vi behöver absolut lära oss av omvärlden. Våra nordiska grannar är i det avseendet ett bra första steg.

När vi varit runt i Europa och sett hur studentbostäder byggs och hur marknaden fungerar inser man hur mycket vi har att lära i Sverige. Självklart är inte allt eftersträvansvärt, men inom studentbostadsvärlden är det slående hur tänkandet kring exempelvis utformning av bostäder och hyresregler skiljer sig från Sverige. Istället för att utgå från vad staten eller någon myndighet anser vara en bra bostad utgår man betydligt oftare från vad kunderna, det vill säga studenterna, vill ha. Istället för att regelverken begränsar möjliggör de olika typer av bostäder i betydligt större utsträckning. Ska vi nå en väl fungerande marknad är den aspekten oerhört viktig. Oavsett hur fantastiska förutsättningarna är för att bygga är det självklart ingen som är intresserad av att bygga något som slutkunden inte är intresserad av.

Generalsekreterare, Studentbostadsföretagen