Ta reda på mer!


Vår vision

Vi jobbar för en väl fungerande studentbostadsmarknad. Vi gör det å våra medlemmars vägnar, de som bygger förvaltar och äger studentbostäder. Baserat på deras verksamhet, problemformuleringar och önskemål har vi tagit fram en idéskrift; Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad. Utifrån den arbetar vi för en studentbostadsmarknad som fungerar bra, både för de som äger och bor i bostäderna.
Rapporter och statistik
Genom våra medlemmar sitter vi på en stor mängd unik information, vilket vi försöker ta vara på så ofta som möjligt. I rapporter och statistik sammanställer vi den informationen ur olika vinklar och perspektiv utan att tumma på verkligheten.Press
Studentbostadsbranschen är en intressant fråga med många aspekter och som gärna diskuteras i media och på sociala medier. Självklart är vi med och ger vår syn på saken, baserat på den kunskap som vi får genom vårt arbete och våra medlemmar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar