onsdag 21 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Studentbo i Norrköping


Förbättrar gemensamma utrymmen genom Boråd


När jag besöker Studentbo i Norrköping är det lugnet före stormen som råder. Senare under dagen kommer det andra antagningsbeskedet att nå studenterna vilket självklart kommer att innebära mycket frågor och ansökningar för Lena Åsberg och Lisa Zetterdahlsom arbetar som studentvärdar.

Studentbo i Norrköping är ett dotterbolag till det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder. Bolaget har 13 fastigheter med studentbostäder, cirka 900 egna boenden samt att de hyr in 150 externa bostäder per år. Studentbos fastigheter ligger alla med närhet till såväl campus som centrum. På ”Täppan” bor du bokstavligen på campus och den fastighet som ligger med längst avstånd är 1,3 km bort.

I beståndet finns en blandning av korridorrum och små ettor med pentry, möblerat och omöblerat. Totalt är det fyra personer som arbetar med studentbostadsdelen; en verksamhetsansvarig, en studentvärd samt två fastighetsskötare. Sommartid förstärker man med två personer till.

För att till ett ökat engagemang bland sina hyresgäster uppmuntrar man från Studentbos sida de boende att starta så kallade Boråd. Borådet bildas av några studenter per fastighet och de har sedan möjlighet att söka om pengar till inköp av möbler och annat som kan förbättra miljön i de gemensamma utrymmena.

Som på många andra orter upplever man att bostadssituationen blir allt tuffare vilket även spiller över på studenter som söker bostad. Man har en bostadsgaranti men det är en utmaning att uppfylla.  Hyresbostäder, moderbolaget, reserverar en del lägenheter i det vanliga beståndet till nya studenter om det skulle uppstå brist vid terminsstart. Det blir ett boende i väntan på att de kan få ett avtal på en studentlägenhet. Det finns även planer på nyproduktion av lägenheter som förhoppningsvis är klara runt 2015.

Just nu, i augusti, har man inga kötider, detta då det är först till kvarn som gäller mellan 1/7- 1/9, däremellan kan man samla köpoäng. En nyhet hos Studentbo är att bredband numera ingår i hyran. Dels för att det blir billigare för studenterna och dels för att minska på administrationen. Ett annat sätt för att effektivisera är att man har gått från så kallade nyckelpapper till att man nu har en digital hantering av all nyckelinformation.

På Studentbo har man bra rutiner för skadedjurssanering. Ett djur som man upplever har ökat sina besök är faraomyror. Faromyran är allätare med särskild förkärlek till sötsaker och föda med hög proteinhalt. Faraomyror är en av de mindre myrorna som du kan träffa på inomhus. Storleken gör att den kan tränga in genom små springor och förorena alla typer av livsmedel. De är inte lätta att bekämpa och saneringen tar lång tid, som tur är har Studentbo i dagsläget enbart problem med detta i en av sina fastigheter.

Som för många andra i branschen tampas Studentbo med ”the million dollar question”; hur ska man få studenterna att ta ansvar för sitt boende och ha ordning i gemensamma kök och andra ytor. Som Lena uttrycker det ”många kan helt enkelt inte laga mat och använda en spis på ett riktigt sätt”. Här finns en del för oss alla i branschen att jobba vidare med och hitta nya innovativa lösningar!

måndag 19 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Eskilstuna kommunfastigheter


Längre uppsägningstid ger fler bostäder vid terminsstart


På Eskilstuna kommunfastigheter, som är en av de större studentbostadsaktörerna i Eskilstuna, möter jag upp med Liselotte Perbro som är hyreschef. Liselotte ansvarar för hyresdelen i deras affärsområde Bostad, där studentbostäder är en del av verksamheten. I dagsläget har man 128 studentbostäder, men för att klara bostadsgarantin gentemot Mälardalens Högskola använder man dock en del av de vanliga hyreslägenheterna i sitt bestånd för studenterna. Dessa hyr man dessutom ut rabatterat.

Hos Eskilstuna Kommunfastigheter har man nyligen bytt från en uppsägningstid på en månad till tre, detta för att få bättre framförhållning och kunna se hur bostadssituationen ser ut. Då man har tio månaders hyra resulterade systemet med en månads uppsägning i att många sa upp sin lägenhet först i augusti/september, då nyinflyttade studenter behöver en bostad som mest. På så sätt hoppas man frigöra fler bostäder till terminsstarten 2013. Snart vet de säkert!

Generellt sett är bostadssituationen tuff i Eskilstuna, något som även avspeglar sig på studentbostadsmarknaden, främst vid terminsstart. Inför och under höstterminen 2012 upplevde man att efterfrågan steg och det var en utmaning att se till att alla sökande fick en bostad i tid. Efter förra årets situation tog Eskilstunas kommun tillsammans med fastighetsägare i Eskilstuna beslut om att bygga upp en egen webbplats för studentbostäder i Eskilstuna.


Webbplatsen bostadeskilstuna.se där man numera söker studentbostad i Eskilstuna


Via bostadeskilstuna.se registrerar sig studenterna och söker sedan bostad direkt. Något kontor att uppsöka finns inte. Studenten får sedan erbjudande om bostad via mejl alternativt via post. Man blir sedan kontaktad av fastighetsägaren direkt när det gäller kontraktsskrivning och nyckelhantering. På kommunfastigheter i Eskilstuna tycker man att det hittills verkar fungera väl med den nya portalen som är ett samarbete med Bostad Västerås, där liknande portal och system finns. Man väntar dock med spänning på en utvärdering och reaktioner från de bostadssökande.

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Halmstads Fastighets AB


Blandar kösystem med direktförmedling

Sommarstaden Halmstad tar emot mig från sin bästa sida, människor som flanerar och lunkar i skön semestertakt och solen som lyser. Dock är vi några som redan jobbar och på HFAB:s kontor är det aktivitet. Jag träffar Carin Ottosson som är distriktschef för bland annat studentbostäder samt Jessica Murro som är Studentvärd och arbetar med allt ifrån uthyrning, besiktning annan kommunikation med studenterna. Även om de flesta studenterna fortfarande lyser med sin frånvaro så har givetvis nya studenter börjar höra sig för vad gäller boendemöjligheter.

Totalt har HFAB cirka 650 studentboenden uppdelade på främst två större områden, dels Gråstenen nära högskolan och dels området Jakten som ligger närmare centrum. I området Gråstenen är det företrädelsevis ettor. De gemensamma kök som numer inte används har tillsammans med en etta bredvid nu börjat byggas om till tvåor. Man upplever en stor efterfrågan på just tvåor, där par kan bo bekvämt tillsammans. Organisatoriskt är studentlägenheterna samlade i ett av företagets fyra distrikt. En husvärd ansvarar för de ”hårda” frågorna såsom felanmälan och reparation, besiktning med mera, medan en studentvärd (i de övriga distrikten heter tjänsten kundvärd) ansvarar för de ”mjukare” frågorna, såsom trivsel vad gäller störningar och dylikt.
Vad gäller HFABs kösystem så kan man ställa sig i kö från det att man fyller 16 år och samla köpoäng. Vid terminsstart i september/oktober samt i februari frångår man dock det vanliga kösystemet och använder något som man kallar Direkttorget. Där läggs alla lediga bostäder ut och sedan är det först till kvarn som gäller, detta för att underlätta och möjliggöra boende även för nya studenter.

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: AF Bostäder i Lund

10-årsplaner och kompaktbostäder


I ett soligt Lund träffar jag ortens ledande studentbostadsaktör AF Bostäder. I dagsläget har AF Bostäder totalt 5 882 bostäder vilket innebär drygt 20 procent av marknaden. Under vårt möte diskuterar och berättar Claes Hjortornsteen, försäljningschef, och Johan Olsson, bostadsombudsman om allt ifrån nuläget till framtida projekt och behov.

AF har ett bestånd som till största del är från 1960- och 1970-talet. Genom deras tidigare fastighetschef togs ett bra system fram, ett system där de tar in externa experter som gör en analys av beståndet. Nästa steg är att ta fram en 10-års plan för underhåll med olika prioritetsordning. Därefter görs en avstämning efter fem år respektive tio år för att efteråt ta fram ytterligare en ny plan. Detta menar Claes blir en styrka då de konstant proaktiva. Nackdelen kan möjligen vara att de ständigt har något byggprojekt på gång och att detta kan störa de boende.

Vad gäller nyproduktion går AF bostäder tillväga på ett lite speciellt sätt. De bygger en prototyp i full skala av den framtida bostaden, så att studenterna kan ”klämma och känna”, kunden får helt enkelt tycka till och vara med och utveckla produkten. Området Klosterängen är ett exempel på detta. Området får även mycket höga betyg i NKI undersökningen och på AF tror man att detta till stor del beror på att det är ett boende som verkligen är utformat efter studenternas behov.

Vegalyckan -  ett pågående bostadsprojekt hos AF Bostäder som kommer rymma både förskola och grundskola i bottenvåningen


Framtida byggprojekt i studentbostadsbristens Lund är en hel del. Utbyggnad av den kompakta boenden fortsätter. Utöver den stuga på 8,8 kvm som finns idag kommer ytterligare 22 stycken liknande lägenheter att byggas och man hoppas på dispens för ytterligare 100 framöver. Projektet Dammhagen blir klart våren 2015 med plats för 197 boende. Fastigheten blir blandad med kompislägenheter samt 2:or , 3:or och pentryrum. I Lund ser man ingen vikande efterfrågan på korridorsboende, då många ser detta som ett bra första studentboende för att etablera sig socialt. Vidare hoppas man på att projektet Vegalyckan med boende för 180 studenter blir verklighet höstterminen 2015. I botten av fastigheten kommer det att vara förskola och grundskola, detta är en bra lösning även för kommunen då det råder brist på såväl förskoleplatser som studentboende. Ett annat framtidsprojekt är TornaTurna för 365 boenden. Det ska byggas på mark från Akademiska hus och första tänkbara inflyttning blir år 2017. Men ingenting är helt klart förrän första spadtaget är satt!


fredag 2 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Studentbostäder i Linköping

Utgrävning gav 22 nya lägenheter


Under mitt besök hos Studentbostäder Linköping tar Simon Helmér och Karl- Johan Styrenius mig med på en rundtur bland företagets två större studentbostadsområden, Irrblosset och Ryd. På vår första anhalt, Irrblosset, är bygget av 22 nya lägenheter precis avslutat. Invigning stundar den 14 augusti och den sista finishen med att rulla ut gräs och finslipa det sista pågår för fullt. Det unika med de nya lägenheterna är tillvägagångssättet för att få fram dem. Fastigheten de byggts i är ett gammalt sjukhus som sedan en tid byggts om till studentboende. Källarvåningen har fram tills för ett år sedan enbart fungerat som förråd och oanvänd yta. De kreativa krafterna på Studentbostäder i Linköping har dock en längre tid funderat på hur källarvåningen kan tas tillvara på bästa sätt. Lösningen blev att gräva fram källaren och därmed skapa ett nytt våningsplan för bostäder. De 22 nya lägenheterna blev uthyrda mycket snabbt och bygget har trots hinder på vägen (entreprenören gick i konkurs mitt under byggandet) blivit mycket lyckat. 

Då förutsättningarna, i och med bland annat breda sjukhusgångar, var speciella fick man tänka till för att hitta innovativa och välfungerande planlösningar. Majoriteten av de nya lägenheterna är ettor på cirka 22 kvm samt ett antal tvåor om cirka 38 kvm. I mitten av den u-formade byggnaden finns det en ”kulle” kvar i mitten som vittnar om att våningsplanet tidigare låg under jord. Studentbostäder har valt att behålla ”kullen”, dels för att minska insynen och dels som hinder mot för mycket festande, hur det blir med det senare konstaterar man dock att det återstår att se.

Irrblosset, där den nedersta våningen grävts fram. Till höger skymtar kullen.


I Linköping bor cirka 30 procent av de studerande i en studentbostad och företaget har drygt 90 procent av marknaden. Från och med 17 år kan kommande studenter registrera sig i kön och Simon upplever att allt fler ställer sig i kö allt tidigare. Varje år reserveras samtliga uppsagda korridorsrum med inflyttning från första augusti till och med första oktober för nya studenter.

Frågor som diskuteras hos Studentbostäder i Linköping är bland annat en del nyproduktionsplaner. Studentbostäder byggde 500 studentbostäder mellan 1998-2002, men sedan dess har det stått mer eller mindre still. Men då Linköping växer som stad behövs en beredskap för fler studenter. Studentbostäder arbetar nu med en detaljplan för cirka 200 bostäder, med byggstart förhoppningsvis under 2014/2015 (beroende på om planen blir överklagad eller ej). I Linköping resonerar man som så att man gärna vill ha runt 200 bostäder per område. Detta för att skapa ett levande område för studenterna med tillgång till sociala delar som träningsmöjlighteter, pub och andra mötesplatser. 

Vidare diskuteras energifrågor och hur man i framtiden vill debitera sina kunder. Det finns för- och nackdelar med olika system. Ska exempelvis en lägenhet i mitten av en fastighet med solläge debiteras lika som en lägenhet med andra energiförutsättningar? Som en del i energiarbetet kommer man under året att utrusta ett antal fastigheter med individuella energimätare. Det är till en början till för att få en bild av konsumtionen, vi fortsätter följa energidiskussionerna med intresse. 

Andra projekt man arbetar med i Linköping är bland annat tvättstugeprojekt som går ut på att omvandla befintliga tvättstugor som tidigare varit obokningsbara till just bokningsbara och därmed även installera dörrar så att det går att låsa om varje enskilt tvättrum. Detta är ett led i Studentbostäders enträgna arbeta med att hela tiden lyssna av vad kunden vill ha och efterfrågar och anpassa produkten därefter. Engagemang och kundfokus är tydliga ledord!

torsdag 1 augusti 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Byggvesta

Innovativa och gröna


Byggvesta införde studentbostäder i sitt bestånd 2008 och i dagsläget har man cirka 369 lägenheter belägna nära universitetet i Linköping. Det har varit en resa från att enbart ha kommersiella fastigheter i Linköping till att nu vara ett expansivt bolag på framkant med bostäder av olika slag. Ett ledord för Byggvesta är att bygga med ett grönt perspektiv. Miljöaspekten bidrar även till att det har varit enklare för Byggvesta än många andra att få tomträtter av kommunen, då miljöaspekten väger tungt. Bland annat arbetar Byggvesta med en grön hyresbilaga. Detta innebär att hyresgästerna själva kan vara med och påverka sin egen hyra samt miljön. El och vatten mäts separat så att de boende kan påverka förbrukningen och därmed kostnaden. Det vanliga restavfallet vägs och de fastigheter som gemensamt lyckas hålla ner vikten och kostnaden får tillbaka detta i form av någon typ av bonus, till exempel grill eller något annat till fastigheten.

Vidare innebär den gröna hyresbilagan att mobilitet främjas, det betyder att Byggvesta bygger nära kommunikationsalternativ som inte enbart är bilvägar. Dessutom förser man nya byggnader med elbilsstationer och utrustar cykelrum med all tänkbar service.

Byggvesta upplever att kombinationen av vanliga hyreslägenheter samt studentbostäder ger dem möjlighet att få en bra lönsamhet. De hittar sina egna vägar vad gäller leverantörer och material och söker hela tiden efter nya effektiva lösningar. Man har ett ”modultänk” utan att bygga i moduler. Framtiden för Byggvesta ligger mycket i compact living med olika flexibla lösningar. Exempelvis har man tagit fram en lägenhetstyp där en lättvägg skiljer två mindre sovrum åt, men för de kunder som så önskar kan väggen tas ner och istället får man ett större gemensamt sovrum.

Byggvesta är med i den kraftsamling som görs för att bygga 6 000 nya studentbostäder i Stockholm till år 2017. Om planerna går i lås kommer troligen Byggvesta förhoppningsvis kunna bidra med cirka 1 000 av dessa nya lägenheter. En ambitiös och inspirerande plan från ett företag i framkant!