Varför behövs studentbostäder?

Studentbostäder är den enda bostadstyp som är särskilt anpassad efter såväl studenternas som lärosätenas behov under studietiden. Genom särskilda regler för exempelvis utformning och uthyrning är studentbostaden en unik del av den svenska bostadsmarknaden som sätter studenten främst och samtidigt tillhandahåller det som krävs för att lärosätena ska kunna ta emot studenter vid terminsstart, nämligen lediga bostäder. 

Det innebär att studentbostäder inte bara möjliggör högre utbildning, studentbostäder är en förutsättning för högre studier. Rörligheten på studentbostadsmarknaden är grundförutsättningen för att studenter ska kunna erbjudas ett boende vid terminsstart och upprätthålls främst genom två delar: villkor och utformning. Rörlighet

Rörligheten i studentbostadsbeståndet är en praktisk nödvändighet för att det ska frigöras bostäder som nyantagna studenter kan flytta in i. Studentbostadsaktörerna runt om i landet möjliggör den rörlighet som utbildningssverige är i behov av genom att erbjuda en boendeform med hög omflyttning. Den genomsnittliga boendetiden är två år i en studentbostad vilket innebär att en stor del av beståndet får nya hyresgäster varje år, i huvudsak i samband med höstterminsstarten. För att upprätthålla detta är studentbostaden förknippad med särskilda villkor och utformning.


Villkor

Studentbostaden är förknippad med vissa villkor vilket bidrar till att göra studentbostaden är en unik förutsättning för högre utbildning. Det är t.ex. bara studenter på en viss nivå, som studerar i ett visst tempo under en viss tidsperiod som får hyra en studentbostad. Villkoren innebär att man som student och hyresgäst måste lämna plats åt nya studenter och hyresgäster när studierna är avklarade. Därmed bidrar villkoren till att upprätthålla rörligheten på studentbostadsmarknaden.

Utformningen

Utformningen av studentbostäder är till vissa delar speciell. Hur anpassningen ser ut varierar, det kan exempelvis vara närhet till lärosätet, anpassade byggregler som leder till relativt små bostäder eller att hyran inte debiteras under sommarmånaderna. Förutom att studentbostäder är utformade efter att passa studenternas särskilda behov bidrar också utformningen till att möjliggöra rörligheten.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar