torsdag 27 februari 2014

Gemensamma byggregler och kunden i fokus

Förra veckan var jag i Finland. Studentbostadsbranscherna i de nordiska länderna har ett samarbete genom Föreningen Nordiska Studentbostäder, NSBO, för att i första hand främja erfarenhetsutbytet mellan länderna. Det var bland annat genom NSBO som vi insåg vinsterna med det norska regelverket för byggande av studentbostäder och de annorlunda tillgänglighetsregler som råder där.

Men nu var vi i Finland. Studentbostäderna är i stor utsträckning likartade i Sverige och Finland, studenternas preferenser likaså. Den genomsnittliga finländske studenten efterfrågar en egen lägenhet medan de internationella studenterna främst efterfrågar korridorrum. Precis som i Sverige. Dock skiljer sig marknaden något. Exempelvis bidrar den finska staten till byggandet av studentbostäder genom vissa subventioner. Samtidigt skiljer sig självklart också andra regelverk åt. Utan tvekan går det att konstatera att varje land har sina egenheter i regelverken. Ett av Finlands är utan tvekan att ett nybyggt hus, studentbostad eller ej, också måste ha ett tillhörande skyddsrum för de boende. Hotet från öst tycks leva i högsta grad. I alla fall i byggregelverket.




Samtidigt som vi var i Finland presenterades den så kallade Nybyggarkommissionen sina förslag för att öka byggandet i Sverige. Även om de flesa förslagen inte var särskilt revolutionerande kan man ändå notera att de föreslog ett gemensamt nordisk regelverk för byggande. En alldeles utmärkt idé! De uppenbara vinsterna är en utvidgad marknad och konkurrens inom exempelvis utveckling av modulkoncept och andra volymelement. Men en nog så viktig aspekt som kanske inte är det första man tänker på är det faktum att vi i Sverige utan tvekan behöver lyfta blicken vad gäller vad och hur vi bygger. Att tro att vi i Sverige sitter på den absoluta sanningen kring hur ett bra byggande ser ut är befängt. Vi behöver absolut lära oss av omvärlden. Våra nordiska grannar är i det avseendet ett bra första steg.

När vi varit runt i Europa och sett hur studentbostäder byggs och hur marknaden fungerar inser man hur mycket vi har att lära i Sverige. Självklart är inte allt eftersträvansvärt, men inom studentbostadsvärlden är det slående hur tänkandet kring exempelvis utformning av bostäder och hyresregler skiljer sig från Sverige. Istället för att utgå från vad staten eller någon myndighet anser vara en bra bostad utgår man betydligt oftare från vad kunderna, det vill säga studenterna, vill ha. Istället för att regelverken begränsar möjliggör de olika typer av bostäder i betydligt större utsträckning. Ska vi nå en väl fungerande marknad är den aspekten oerhört viktig. Oavsett hur fantastiska förutsättningarna är för att bygga är det självklart ingen som är intresserad av att bygga något som slutkunden inte är intresserad av.

Generalsekreterare, Studentbostadsföretagen

torsdag 20 februari 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Helsingborg

Ökat fokus på studentbostäder

I samband med vår inspirations- och nätverksträff med tema nyproduktion gjorde vi ett medlemsbesök hos Helsingborgshem. Jag träffar Therese Nilsson, kundansvarig för studentbostäderna samt Inge Gustavsson, fastighetschef och ansvarig för studentbostäderna. De visade sig vara mycket passande att förlägga en träff för studentbostadsbranschen till just Helsingborg, dels eftersom de har nyproducerade studentbostäder att visa upp och dels är mitt inne i ett arbete för att öka verksamhetens fokus på studentbostäder.

Närlundavägen 


Studentbostäder nyckel i Helsingborgs utveckling
Helsingborgs stad har en vision och långsiktig strategi om att Helsingborg ska vara en attraktiv stad att leva och bo i. Där har studentbostäder identifierats som en av nycklarna för tillväxt och etablering av staden som kunskapsstad. Helsingborgshem, som är det kommunala bostadsbolaget, har därför lagt ytterligare fokus på studentbostäder för att utveckla den delen av sin verksamhet. Som en del av utvecklingsarbetet har en omorganisering precis skett. Tidigare arbetade en person på heltid med studentbostadsdelen. En generalist som tog hand om såväl kundservicedelen som enklare fastighetsskötsel. Sedan slutet av 2013 jobbar istället Therese Nilsson som kundansvarig mot studenterna samt att ytterligare två personer är anställda för att arbeta med fastighetsskötsel. En ökad specialisering som man hoppas kommer att ge ytterligare service till studenterna.

Nya studentbostäder en satsning i miljonprogramsområde
Totalt har Helsingborgshem 282 studentbostäder. Bostäderna är uppdelade på tre områden: Östra Vallgatan, Bryggaregatan och Närlundavägen. Under inspirations- och nätverksträffen i Helsingborg gjorde vi två studiebesök. Det första gick till Närlundavägen och 19 nyproducerade lägenheter på 32 kvadratmeter. Här finns lägenheter, samlingsrum, tvättstuga och förråd på samma våningsplan. Närlundavägen ligger i ett miljonprogramsområde mycket nära centrum och byggnationen av studentbostäderna är en del i att förnya och utveckla området. Besökarna var imponerade över ytan och rymden i lägenheterna. Kalkylerna har gått att få ihop då en vårdcentral hyr lokaler i bottenplanet på fastigheten samt att studentbostäderna är en del av ett större bostadsprojekt i området. Många fastnade även för tvättstugan, en tvättstuga med balkong och fin utsikt hör inte till vanligheterna! Det är ett mycket medvetet val från Helsingborgshems sida då man vill utveckla tvättstugan som social samlingsplats samt att den ska kännas säker och trygg att vistas i.


Inredning i Helsingborgshem studentbostäder på Bryggaregatan


Utsmyckning av lokala konstnärer
Efter besöket på Närlundavägen bar det av till Bryggaregatan, 140 studentlägenheter fördelat på sex våningar med tvättstuga och samlingsrum på varje våning som stod klart 2004. Majoriteten är ettor på 25 kvadratmeter med cykelrum och förråd i källaren. Många av deltagarna blev imponerade av planlösningen som upplevdes som funktionell och rymlig. Besökarna ombads ta hissen upp till sjätte våningen för att därefter gå ner via trapphuset, detta för att inte missa de unika konstverk som målats av lokala konstnärer på varje våningsplan.

Beroende av Campus Helsingborgs framtid
Framtiden med ett ökat fokus på studentbostäder i Helsingborg innebär bland annat att det finns planer på ytterligare 160 bostäder framöver. I nuläget har man inga vakanser och man bedömer att efterfrågan finns. Helsingborgshem har inget kösystem utan lägger kontinuerligt ut lediga objekt via sin webb. Om framtiden nämner även Inge att beroendet av Campus Helsingborg, som är en del av Lunds universitet, som centralt. Det gäller att ha en nära dialog med universitetet för att kunna bedöma och göra prognoser för framtida behov.

Avslutningsvis säger Therese att hon som ny i rollen som kundansvarig och med ett ökat fokus på studentbostadsdelen nu ser fram emot ett ökat deltagande i Studentbostadsföretagens nätverk. Välkommen säger vi!


måndag 17 februari 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Varbergs Stenfastigheter

Med fokus på kvalitet och långsiktighet

I sommarstaden Varberg, som vid mitt besök visar sig från sin mest vintriga sida, träffar jag Martin Palm och Karl-Johan Nilsson på Varbergs Stenfastigheter. Namnet till trots finns företaget på fler orter än Varberg; även Ulricehamn, Göteborg och Lilla Edet. Men det är i Varberg som företagets studentbostäder finns. Det är även här Karl-Johan jobbar som fastighetsansvarig medan Martin, som är förvaltningschef, sitter på huvudkontoret i Göteborg.

Luft, rymd och vackra materialval
I augusti 2012 invigdes företagets 60 studentbostäder, som ligger i ett fantastiskt fint hus en kort promenad från centrum. En del av Varbergs Stenfastigheters affärsidé är att bygga långsiktigt och med kvalitet, något som inte går att undgå då vi i entrén möts av luft, rymd och vackra materialval. På entrégolvet ligger kalksten från Kinnekulle och vackra konstmotiv pryder väggarna. Kvaliteten genomsyrar bygget rätt igenom från rejäla kök i ek till parkettgolv och platsgjuten botten. Det är ett påkostat bygge med en långsiktig vision. De 60 lägenheterna är mellan 29- 61 kvadratmeter stora och majoriteten är ettor. Större delen av hyresgästerna studerar på Campus Varberg, en filial till högskolan i Borås.



Flera nya utmaningar

Ett kriterium från kommunens sida för att Varbergs Stenfastigheter skulle få bygglov på tomten de var intresserad av, var att de byggde just studentbostäder. På så sätt kom företaget in på en för dem ny del av bostadsmarknaden. Och med en ny kundgrupp har man även upplevt många överraskningar och få ta nya ställningstaganden. Den höga omflyttningen i princip året om var nytt för bolaget att hantera, likaså hur man hanterar hyresgäster som vill festa lite för ofta och högljutt. Genom tydlig information och bra kommunikation med hyresgästerna upplever de nu att situationen har blivit lugnare. Något som också upplevs som andra beteenden jämfört med företagets andra kundgrupper, är kraven och förväntan på kundservice dygnet runt och möjlighet till besiktning under veckans sju dagar. Just studenter som målgrupp fördjupade vi oss i under inspirations- och nätverksträffen i Göteborg i december, där delar av dagarna berörde just generation Y och deras förväntningar och beteenden.

Som i många andra nybyggen är det en självklarhet med individuell mätning av vatten, el och värme i fastigheten i Varberg.  För de hyresgäster som nyss flyttat till ett eget boende kan den första räkningen ofta komma som en tråkig överraskning. Det är något som Varbergs Stenfastigheter har försökt förebygga genom tydlig information vad gäller just energikonsumtionen. Energibesparandet kan dock ta sig väl drastiska åtgärder, som när en av hyresgästerna under den två veckor långa julledigheten stängde av alla sina element vilket fick till följd att elementen fick sprickor och de närliggande grannarna fick det kallt. Men som sagt, med många hyresgäster som bor i det första egna boendet är det en hel del som behöver kommuniceras.

Jag avslutar mitt medlemsbesök med en rundvandring i huset och jag kan verkligen konstatera att kvalitet och smarta lösningar genomsyrar huset och ger studenterna möjlighet till ett riktigt bra boende!