onsdag 21 december 2011

Upp och ner i kommande rapport från regeringen

Sedan slutet av september har Kristdemokraternas före detta partisekreterare Lennart Sjögren utrett varför det inte byggs studentbostäder på de orter där det samtidigt finns en brist på studentbostäder. I veckan presenterade han sitt resultat för uppdragsgivaren, tillika bostadsministern, Stefan Attefall. Under den senaste månaden har Lennart dock åkt runt och berättat vad han kommit fram till för de som varit intresserade. Därmed är det ingen vågad gissning att Lennart och Stefan i huvudsak pratade om ett ökat kommunalt och regionalt samarbete kring studentbostäder och större möjligheter för lärosäten och Akademiska Hus att engagera sig i studentbostadsfrågan. Gott så.  

Ett litet steg i rätt riktning
Att regeringen initierat en utredning om studentbostäder är i princip det största de gjort för studentbostadsbranschen sedan de tillträdde 2006. Det säger en del. Med andra ord har de också alla möjligheter att göra betydligt mer. Gärna till följd av utredningens förslag. Det är självklart viktigt att få alla aktörer på kommunal och regional nivå att dra åt samma håll för att underlätta allt från planprocess till att realisera den politiska ambitionen. Men räcker det att uppmuntra till ett ”handslag” mellan de olika aktörerna som Lennart förespråkar? Knappast. Sedan 10 år tillbaka har kommunerna haft ansvaret att förse sina invånare med bostäder enligt bostadsförsörjningslagen, vilket uppenbarligen inte fungerat. Om kommunerna inte ens följer lagen, varför skulle de då följa ett handslag?


Foto: Kristdemokraterna, Johan Ödmann

Möjligheter finns i ökat ansvar från lärosäten 
Lärosätenas och Akademiska Hus ökade engagemang i studentbostadsfrågor har däremot större chanser att få effekter på byggandet av studentbostäder. Sverige är unikt i det avseendet att det i princip råder vattentäta skott mellan högre utbildning och bostäder. Lennarts förslag innebär att lärosäten får större möjligheter att hyra ut studentbostäder till sina studenter, vilket var helt otänkbart bara för ett par år sedan. Att tillåta att lärosäten på allvar kan förse sina studenter med bostäder är ett måste om Sverige ska vara ett attraktivt land att studera i. Det innebär förhoppningsvis också att lärosäten börjar beställa nybyggda bostäder vilket skapar ett nytillskott på marknaden istället för att bara flytta runt befintliga bostäder mellan olika aktörer som situationen är idag.

Exakt hur förslagen är formulerade och vad de kommer att innebära för studentbostadsmarknaden kommer vi få möjlighet att återkomma till, och utvärdera i detalj, när även utredningens rapport väl offentliggjorts.

måndag 19 december 2011

Välkommen till en blogg om studentbostäder!

Det är här en blogg som ingen annan, en blogg som verkligen behövs. Det finns idag ett antal olika bloggar om bostadsbranschen, från bostadsbrist till marknadshyror och allting där emellan, men nedslående få behandlar ämnet studentbostäder. Som branschorganisationen för Sveriges studentbostadsföretag känns det självklart att det är vi som ska fylla det glappet. Över 50 studentbostadsföretag är medlemmar i vår förening som tillsammans representerar runt 60 000 studentbostäder, det vill säga tre fjärdedelar av det totala beståndet.

En liten, men väldigt viktig del
För oss är studentbostäder en viktig del av det svenska bostadsbeståndet, även om den också kan anses vara en liten del. Men i stora maskinerier behöver de små delarna fungera lika bra som de stora, och det är så vi ser på studentbostäder. Det är en vital del för en fungerande bostadsmarknad. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi ständigt för en bättre studentbostadsmarknad och därmed även en generellt bättre bostadsmarknad.På den här bloggen kommer vi lägga ut information och siffror om studentbostadsbranschen (hämtade direkt från våra medlemmar), åsikter och funderingar kring politiska beslut och inlägg i pågående debatter. Tycker du att det fortfarande finns frågetecken kring varför studentbostäder är viktiga kan du räta ut dem här. Kom ihåg att studentbostaden är det bästa boendet under studietiden. Vilken annan bostadsform kan konkurrera om det?

Följ oss gärna på Twitter eller besök vår hemsida för mer information!


Välkommen!