torsdag 30 maj 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Göteborg

Chalmers Studentbostäder är omtalade som en studentbostadsaktör som bygger mycket nytt. Och VD:n Joakim Wallin konstatera att det kommer att vara sant även många år framåt, Chalmers Studentbostäder har flera projekt på gång. Inom 5-10 år beräknar de att ha utöka sitt bestånd med drygt 600 lägenheter. Ett signum för Chalmers Studentbostäder är att alla lägenheter och rum ligger när högskola och campus, som student ska du kunna bo där du studerar.
Ett av de spännande projekten framöver är den byggnad som går under arbetsnamnet Kårbo. Mitt på campus Johanneberg pågår nu detaljplanearbete för att 2015 förhoppningsvis kunna färdigställa ett spektakulär hus med cirka 250 lägenheter - närmare till högskola och campus går det helt enkelt inte bo!

tisdag 28 maj 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Borås

Det händer mycket på studentbostadsmarknaden runt om i landet. På sina medlemsbesök rapporterar vår medlemsansvariga Erica Sjölin om om det hon ser och får uppleva. Ta del av hennes spaningar här!
Precis bakom Borås Högskola håller en ny stadsdel på att växa fram, Simonsland, där det bland annat kommer att finnas 160 nya studentlägenheter. Området ska bli den självklara mötesplatsen för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. Inkubatorer, textilmuseum, Drivhuset med flera kommer att kunna verka på samma ställe. Då skapas de bästa förutsättningarna för att möten och tillväxt ska ske, menar projektledningen av den nya stadsdelen. Flera olika lokaler såsom hörsalar, konferensrum och en större arena ger möjligheter att sätta Borås på kartan som den naturliga mötesplatsen för mode, design och textil.

Simonsland består av totalt 60 000 kvadratmeter lokalyta. Just nu håller första etappen om 37 000 kvadratmeter på att byggas. Inflytt i de första lägenheterna blir till hösten 2013 och resterande vid årsskiftet 2013/2014. Det som har varit i fokus för studentbostäderna är en helhetssyn där närheten till högskola och centrum är viktigt. Vidare byggs bostäderna på ett unikt sätt, då ett av huset är byggt ovan ån Viskan. Studenterna får verkligen ett centralt boende med vacker utsikt mot och över vattnet.