torsdag 30 maj 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Göteborg

Chalmers Studentbostäder är omtalade som en studentbostadsaktör som bygger mycket nytt. Och VD:n Joakim Wallin konstatera att det kommer att vara sant även många år framåt, Chalmers Studentbostäder har flera projekt på gång. Inom 5-10 år beräknar de att ha utöka sitt bestånd med drygt 600 lägenheter. Ett signum för Chalmers Studentbostäder är att alla lägenheter och rum ligger när högskola och campus, som student ska du kunna bo där du studerar.
Ett av de spännande projekten framöver är den byggnad som går under arbetsnamnet Kårbo. Mitt på campus Johanneberg pågår nu detaljplanearbete för att 2015 förhoppningsvis kunna färdigställa ett spektakulär hus med cirka 250 lägenheter - närmare till högskola och campus går det helt enkelt inte bo!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar