måndag 30 juni 2014

Tack för en bra första dag - imorgon kör vi igen!

Första dagen på Studentbostadstorget i Almedalen är över och det har varit en rolig dag med många nya insikter. Almedals arena för studentbostäder är inte bara till lärdom för besökarna, även vi på plats får nya insikter och uppslag, precis som det ska vara!

AF Bostäders konceptmodul för Bokompakt har under dagen dragit många nyfikna besökare, kompaktbostäder både intresserar och väcker debatt!

Kristoffer Roxbergh, Pam Fredman, Teo Strömdahl Östberg, Henrik Krantz och Charlie MacGregor diskuteradet studenthotell och korttidsboende under ledning av moderator Ida Strutt

Samtalet om studentbostadshotell öppnade ögon och lyckades till och med få Göteborgs universitets rektor mer och mer övertygad under samtalets gång. Samtliga parter, från studentbostadsföretag till arkitekter och studenter, gav tummen upp för konceptet, men påpekade samtidigt att det är långt ifrån allt som behövs. Men det är en av flera vägar för att öka utbudet och variationen på studentbostadsmarknaden.

Ett av dagens byggalster

En annan väg pratar vi mer om i morgon. Då gästar Bård Kåre Flem från Trondheim och berättar om Teknobyen, en korridor där 116 studenter delar på ett kök. Med Teknobyen som utgångspunkt pratar vi om kollektivboendets framtid. Är den klassiska studentkorridoren hel oattraktiv, eller kan man ge det kollektiva boendet ett uppsving i nya, kreativa former. Vi ses väl?lördag 28 juni 2014

På plats!

Nu har delar av Studentbostadsföretagens almedalstrupp landat i Visby! Vi är här för att prata studentbostäder, och bor dessutom i dessa fina studentbostäder under veckan.

Men under Almedalsveckan hittar du oss främst på Studentbostadstorget i hamnen. Läs mer om aktiviteter och program på vår webb:

www.studentbostadsforetagen.se/almedalen 

fredag 13 juni 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Hsk Fastigheter

I Halmstad har vi på Studentbostadsföretag tre medlemsföretag, det senaste tillskottet är Hsk Fastigheter AB. Helena Nöjd, förvaltningschef och vd tar emot i kårens lokaler i anslutning till Halmstad Högskola. Att deras kontor ligger tillsammans med den lokala studentkåren är ingen tillfällighet, Hsk Fastigheter är ett holdingbolag som ägs av just kåren i Halmstad sedan 2008/2009. Med i styrelsen finns både studentrepresentanter och representanter från näringslivet. Hsk finns därmed nära sina kunder och hyresgäster och har ett bra samarbete vad gäller framtidsplaner och utveckling. Totalt förvaltar bolaget 470 studentbostäder som hyrs in via bland annat Willhem, som även de är medlemmar i branschorganisationen.

Ort i balans med kreativa lösningar
Helena säger att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan vad gäller studentbostäder i Halmstad. Visst känns scenariot med stora rubriker om studentbostadsbrist vid terminsstart igen från lokalpressen, men sett över året råder det balans, de har till och med vissa vakanser under våren. För att anpassa sig till efterfrågan gör Hsk under somrarna om delar av ett korridorboende till ett vandrarhem. Två av tre våningar blir mellan 15 juni och 15 augusti tillgängligt för semesterfirare och övriga korttidsboende i sommarstaden Halmstad. De två våningarna hyrs under resten av året ut till internationella studenter på kontrakt under 10 månader. Separat säsongspersonal som sköter drift och uthyrning av vandrarhemmet anställs under sommaren.

Depositioner i förebyggande syfte

Som nya i branschorganisationen har Hsk inte hunnit delta på så många av de aktiviteter vi från branschorganisationen arrangerar. Dock deltog de på inspirations- och nätverksträffen om praktiska utmaningar vid förvaltning av studentbostäder i Skövde under hösten 2013. En aha-upplevelse de fick då var att de inte är ensamma med utmaningar för bland annat gemensamhetsutrymmen och kök. Ett återkommande problem är festandet i gemensamma utrymmen som spårar ur och/eller stör grannar. Hsk försöker bemöta detta med att föra dialog med hyresgästerna, trivselregler, veckoliga inspektioner och andra grepp. Ett sätt att hantera exempelvis dålig städning vid utflytt är att studenterna får betala depositioner när de flyttar in. 1000 kronor för svenska studenter och 3000 kronor för internationella (detta då de är svårare att få tag på när de väl har flyttat). Sedan har Hsk ett system för avdrag om städningen vid avflyttning inte håller måttet. Som en vidareutveckling av det här systemet, och som ett verktyg för att få bättre ansvar och ordning i gemensamma utrymmen, funderar de även på att inför depositioner specifikt för de gemensamma utrymmena (exempelvis 500 kronor). Om de gemensamma ytorna sedan är okej vid avflyttning arrangeras en stor fest för samtliga hyresgäster som delat på ytorna, alternativt att de får tillbaka depositionen.

Studiebesök
De 470 bostäderna är fördelade på 160 korridorrum och resten är ettor och tvåor. Under mitt besök hinner vi besöka exempel på både det först- och sistnämnda. I fastigheten Krusbäret finns 114 korridorrum om cirka 20 kvadratmeter där studenterna bor en eller två personer i varje rum. För dubbelrummen ligger hyran på 2 676 kronor/månad inklusive allt utom internet. För enkelrum är hyra något högre med 3742 kronor/månad. Kötiden för att bo på Krusbäret är cirka 3 månader. Fredrik, som jobbar som bostadssamordnare, är med och visar runt och känner såväl fastigheterna och hyresgästerna väl.

På Bolmens väg dit vi sedan beger oss är väntetiden minst ett halvår. Den genomsnittliga boendetiden här är cirka två år. Husen inrymmer 262 ettor om runt 28 kvadratmeter. Vi får tillfälle att kika in i en lägenhet där kårordförande Victor Rundqvist bor. Victor beskriver det som en funktionell och trevlig bostad där han har trivs mycket bra.

Skriv in Halmstad i kalendern till hösten!
Helena och Fredrik, på Hsk ser fram emot att nätverka och träffa kollegor i branschen framöver. De kommer till och med att få möjlighet att gör det på hemmaplan redan till hösten. I oktober kommer vi på Studentbostadsföretagen att arrangera en inspirations – och nätverksträff för våra medlemsföretag just i Halmstad den 23-24 oktober. Mer information kommer närmare träffen.