onsdag 29 januari 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

Studentbostadsföretagen besökte nyligen Uppsala, den ort där det verkar byggas mest i hela Sverige. Vi möter och får en inblick i nya samarbetslösningar och en anrik historia. Dessutom får vi se en helt ny typ av dusch avsedd för människans bästa vän! Under resan till Uppsala besöktes tre medlemsföretag; Stiftelserna Östgötagården, Norrlandsgårdarna och Ultuna Studentbostäder. Läs mer om besöken till Östgötagården och Norrlandsgårdarna

I direkt anslutning till SLU, Svenska Lantbruksuniversitetet, ligger Ultuna Studentbostäders bostäder. Stina Bjelvenmark, ekonomiansvarig på Ultuna, tar emot oss och berättar om verksamheten, vad som är på gång just nu och avslutningsvis får vi se den omtalade duschen för våra fyrfota vänner.

Ultuna har två studentbostadsområden, Gälbo och Kronåsen. Gälbo består dels av ett äldre bestånd byggt mellan 1968-69 och dels ett bestånd som är byggt 2002.

Området Kronåsen är byggt 1962 och 2004. Totalt kan Ultuna erbjuda 362 studentbostäder där majoriteten i beståndet är korridorrum och dubbletter. Ultuna har en egen kö till sina bostäder och har inga vakanser förutom i övergångsperioder. I organisationen, förutom Stina, jobbar Henrik Rask som VD, Birgitta Andersson med administration och uthyrning samt fastighetsskötarna Jim Nilsson och Tom Salén.Ett aktivt medlemsföretag med många idéer
Ultuna Studentbostäder är aktiva medlemmar i branschorganisationen och Stina har mycket idéer och tankar kring framtida nätverksträffar och vad som är värdefullt för de som medlemmar. Hon nämner framförallt beteendefrågor och kundarbete som uppslag till en inspirations- och nätverksträff och tycker att något av det bästa med att vara medlemmar är att de som liten aktör har möjlighet att ingå i ett större sammanhang och ta del av kunskapsutbyte och bli inspirerade. För närvarande står renoveringsprojekt samt en effektiv process för felanmälan på agendan. De får fin respons från sina hyresgäster som generellt är mycket nöjda med sitt boende. Det många dock saknar är en livsmedelsbutik i närheten. Något som förhoppningsvis kan ändras i takt med att hela Uppsala som region växer allt mer.

En dusch utöver det vanliga
Och hur var det då med duschen för människans bästa vän? Jo, på Ultuna har man många hyresgäster med hund. Det är djurtillåtet i samtliga boenden, fyra korridorer undantaget. För att möta studenternas behov har man därför installerat en mycket välanvänd hunddusch!Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Stiftelsen Norrlandsgårdarna

Studentbostadsföretagen besökte nyligen Uppsala, den ort där det verkar byggas mest i hela Sverige. Vi möter och får en inblick i nya samarbetslösningar och en anrik historia. Dessutom får vi se en helt ny typ av dusch avsedd för människans bästa vän! Under resan till Uppsala besöktes tre medlemsföretag; Stiftelserna Östgötagården, Norrlandsgårdarna och Ultuna Studentbostäder. Läs mer om besöken till Ultuna studentbostäder och Östgötagården.

Stiftelsen Norrlandsgårdarna är klassiska studentbostäder, på många vis. Här finns dels det äldre beståndet från sent 1950-tal och tidigt 1960-tal. I dessa bostäder delas både kök och dusch av en korridor och originaldetaljer som dörrar, postfack och paneldekorationer finns kvar. På grönområdet mellan bostäderna samlas man fortfarande för traditionella silluncher och picknics och i korridorköken finns anslagstavlor om taco-mys och korridorfest. I det nya beståndet ryms egna, mindre lägenheter innanför vitputsade fasader med ljusgrå detaljer.

Norrlandsgårdarna, som i sin förvaltning även innefattar Stockholm nations och Gästrike-Hälsinge nations bostäder, tar allt som allt hand om runt 1 200 bostäder, mestadels korridorrum. När Studentbostadsföretagen kommer på besök ligger snön ny och vit och solen strålar. En bättre inramning för bostadsområden i gult tegel är svårt att tänka sig. Halkandes på gångarna mellan de olika byggnaderna visar VD Lars Viktorsson mig runt till både korridorkök, tvättstugor och akuta vattenläckor.Tre etapper av nyproduktion
Området byggdes som sagt under 1950- och 1960-talet och då låg fokus på korridorrum och familjelägenheter. Lars berättar att antalet studenter med barn var fler på den tiden och behovet av lägenheter för både små och stora familjer var stort. Idag delar istället ofta två eller fler kompisar på en större lägenhet.

2008 utökade Norrlandsgårdarna sitt bestånd i kvarteret Observatoriet som ligger ett stenkast från Uppsala universitets utbildningslokaler för ekonomistudier, som kallas Ekonomikum. I samband med att dessa bostäder byggdes skedde ett samarbete på två plan. Fem nationer gick samman för att bygga fyra punkthus, där tre nationer förvaltar och äger ett hus var och de resterande två delar på det fjärde huset. Det andra samarbetet skedde med Uppsalahem som samtidigt byggde studentbostäder och gällde huvudsakligen mark­entreprenaden. Samarbetet var lyckat och har grott en grund för fler liknande projekt i Uppsala.

Nu är Norrlandsgårdarna inne i ännu en process av att bygga nytt, denna gång en förtätning av det äldre området. Cirka 300 nya lägenheter är planerade, men byggstart ligger ännu en bit bort. Lars har precis lämnat in bygglovsansökan, och även om han tror att det kommer gå relativt bra utan för många överklaganden från de boende studenterna i området, är det ändå en process som kräver sin tid.

Regelbundna studiekontroller och hög omsättning
Omsättningen på Norrlandsgårdarnas bostäder är hög, varje år får häften av alla korridorrum ny hyresgäst och var tredje lägenhet byter namn på dörren. Norrlandsgårdarna genomför manuella studiekontroller varje år. Det är precis som för resten av studentbostadsbranschen viktigt för Norrlandsgårdarna att det är studenter som bor i bostäderna, men studiekontrollerna har inte lett till ökad omsättning av bostäderna. Det kan delvis bero på att alla som bor i en studentlägenhet måste förnya sitt kontrakt varje år och i samband med det visar upp sitt studieintyg.

Lars tycker om att jobba så pass nära studenterna som han gör, Norrlandsgårdarnas kontor ligger på samma område som merparten av deras bostäder. På vägen tillbaka efter besöken i de olika bostäderna frågar jag Lars om han själv bodde här som student. Det visar sig att han bott i tre olika hus på området under sin studietid. Efter att ha spenderat det senaste dygnet i Uppsalas studentbostadsvärld kommer det inte som en överraskning, det känns snarare som en självklarhet.


Ericas Studentbostadsresa genom Sverige: Stiftelsen Östgötagården

Studentbostadsföretagen besökte nyligen Uppsala, den ort där det verkar byggas mest i hela Sverige. Vi möter och får en inblick i nya samarbetslösningar och en anrik historia. Dessutom får vi se en helt ny typ av dusch avsedd för människans bästa vän! Under resan till Uppsala besöktes tre medlemsföretag; Stiftelserna Östgötagården, Norrlandsgårdarna och Ultuna Studentbostäder. Läs mer om besöken till Ultuna studentbostäder och Norrlandsgårdarna

Studentbostadsföretagens medlemsbesök i Uppsala inleds på Östgötagården. Ett medlemsföretag med en lång historia som börjar redan 1938. Göran Kjulsten, VD, och Jenny Wikström, intendent, tar emot och låter sig intervjuas kring Studentbostadsföretagens tjänster, medlemserbjudanden, uppslag till nätverksträffar och mycket mer. De berättar även om Östgötagårdens utveckling, framtidsplaner och samarbetet med övriga aktörer i Uppsala.

Lång erfarenhet av gemensamma utrymmen
I dagsläget har Östgötagården 345 studentbostäder där ungefär 80 procent är korridorrum. Med en så pass stor andel korridorrum har Östgötagården provat många olika lösningar för att se till att det är ordning och reda i de gemensamma utrymmena och att studenterna trivs. I dagsläget har man landat i lösning där företagets bovärdar gör en rondering varje vecka och besöker samtliga boenden, ser vilken status de är i och vidtar eventuella åtgärder. Detta ger en möjlighet till kontinuerlig avstämning och minimerar riskerna för att större fel och brister ska uppstå. Vidare anlitar man ett städbolag som veckovis städar gemensamhetsutrymmena.Majoriteten av Östgötagårdens bostäder ligger alldeles bredvid själva nationshuset och studenterna har således ett mycket centralt boende. Även de fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till nationen tillhör Uppsalas centrala delar. Vad gäller nyproduktionsplaner så väntar man just nu på bygglov för 36 nya ettor som ska byggas och uppföras i samarbete med Uppsalahem. För en mindre aktör som Östgötagårdarna kan det vara mycket värdefullt att samarbeta med en större aktör menar Göran. Om allt går i lås räknar man med byggstart under 2016.

Ett gemensamt kössytem
Att Uppsala tror på samverkan och att hitta nya gemensamma lösningar kring studentbostadsfrågan är något som blev tydligt för alla som besökte Studbo13. Jenny berättar om det nya gemensamma kösystem som nyligen sjösatts tillsammans med ett antal nationer. Som med alla nya system är det en utmaning att harmonisera allas kösystem med varandra och få det att fungera som en portal för studenterna. I nuläget är ett antal nationer anslutna och målet är att samtliga nationer samt några ytterligare aktörer i staden ska ansluta sig.

Som avslutning på vårt medlemsbesök tar Göran med oss med på en rejäl rundtur i stort sett samtliga av Uppsalas studentbostadsområden. Vi får en bra bild av ett varierat bestånd och en inblick i alla de nybyggnadsprojekt som ligger i startgroparna.