onsdag 29 januari 2014

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Stiftelsen Norrlandsgårdarna

Studentbostadsföretagen besökte nyligen Uppsala, den ort där det verkar byggas mest i hela Sverige. Vi möter och får en inblick i nya samarbetslösningar och en anrik historia. Dessutom får vi se en helt ny typ av dusch avsedd för människans bästa vän! Under resan till Uppsala besöktes tre medlemsföretag; Stiftelserna Östgötagården, Norrlandsgårdarna och Ultuna Studentbostäder. Läs mer om besöken till Ultuna studentbostäder och Östgötagården.

Stiftelsen Norrlandsgårdarna är klassiska studentbostäder, på många vis. Här finns dels det äldre beståndet från sent 1950-tal och tidigt 1960-tal. I dessa bostäder delas både kök och dusch av en korridor och originaldetaljer som dörrar, postfack och paneldekorationer finns kvar. På grönområdet mellan bostäderna samlas man fortfarande för traditionella silluncher och picknics och i korridorköken finns anslagstavlor om taco-mys och korridorfest. I det nya beståndet ryms egna, mindre lägenheter innanför vitputsade fasader med ljusgrå detaljer.

Norrlandsgårdarna, som i sin förvaltning även innefattar Stockholm nations och Gästrike-Hälsinge nations bostäder, tar allt som allt hand om runt 1 200 bostäder, mestadels korridorrum. När Studentbostadsföretagen kommer på besök ligger snön ny och vit och solen strålar. En bättre inramning för bostadsområden i gult tegel är svårt att tänka sig. Halkandes på gångarna mellan de olika byggnaderna visar VD Lars Viktorsson mig runt till både korridorkök, tvättstugor och akuta vattenläckor.Tre etapper av nyproduktion
Området byggdes som sagt under 1950- och 1960-talet och då låg fokus på korridorrum och familjelägenheter. Lars berättar att antalet studenter med barn var fler på den tiden och behovet av lägenheter för både små och stora familjer var stort. Idag delar istället ofta två eller fler kompisar på en större lägenhet.

2008 utökade Norrlandsgårdarna sitt bestånd i kvarteret Observatoriet som ligger ett stenkast från Uppsala universitets utbildningslokaler för ekonomistudier, som kallas Ekonomikum. I samband med att dessa bostäder byggdes skedde ett samarbete på två plan. Fem nationer gick samman för att bygga fyra punkthus, där tre nationer förvaltar och äger ett hus var och de resterande två delar på det fjärde huset. Det andra samarbetet skedde med Uppsalahem som samtidigt byggde studentbostäder och gällde huvudsakligen mark­entreprenaden. Samarbetet var lyckat och har grott en grund för fler liknande projekt i Uppsala.

Nu är Norrlandsgårdarna inne i ännu en process av att bygga nytt, denna gång en förtätning av det äldre området. Cirka 300 nya lägenheter är planerade, men byggstart ligger ännu en bit bort. Lars har precis lämnat in bygglovsansökan, och även om han tror att det kommer gå relativt bra utan för många överklaganden från de boende studenterna i området, är det ändå en process som kräver sin tid.

Regelbundna studiekontroller och hög omsättning
Omsättningen på Norrlandsgårdarnas bostäder är hög, varje år får häften av alla korridorrum ny hyresgäst och var tredje lägenhet byter namn på dörren. Norrlandsgårdarna genomför manuella studiekontroller varje år. Det är precis som för resten av studentbostadsbranschen viktigt för Norrlandsgårdarna att det är studenter som bor i bostäderna, men studiekontrollerna har inte lett till ökad omsättning av bostäderna. Det kan delvis bero på att alla som bor i en studentlägenhet måste förnya sitt kontrakt varje år och i samband med det visar upp sitt studieintyg.

Lars tycker om att jobba så pass nära studenterna som han gör, Norrlandsgårdarnas kontor ligger på samma område som merparten av deras bostäder. På vägen tillbaka efter besöken i de olika bostäderna frågar jag Lars om han själv bodde här som student. Det visar sig att han bott i tre olika hus på området under sin studietid. Efter att ha spenderat det senaste dygnet i Uppsalas studentbostadsvärld kommer det inte som en överraskning, det känns snarare som en självklarhet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar