onsdag 29 januari 2014

Ericas Studentbostadsresa genom Sverige: Stiftelsen Östgötagården

Studentbostadsföretagen besökte nyligen Uppsala, den ort där det verkar byggas mest i hela Sverige. Vi möter och får en inblick i nya samarbetslösningar och en anrik historia. Dessutom får vi se en helt ny typ av dusch avsedd för människans bästa vän! Under resan till Uppsala besöktes tre medlemsföretag; Stiftelserna Östgötagården, Norrlandsgårdarna och Ultuna Studentbostäder. Läs mer om besöken till Ultuna studentbostäder och Norrlandsgårdarna

Studentbostadsföretagens medlemsbesök i Uppsala inleds på Östgötagården. Ett medlemsföretag med en lång historia som börjar redan 1938. Göran Kjulsten, VD, och Jenny Wikström, intendent, tar emot och låter sig intervjuas kring Studentbostadsföretagens tjänster, medlemserbjudanden, uppslag till nätverksträffar och mycket mer. De berättar även om Östgötagårdens utveckling, framtidsplaner och samarbetet med övriga aktörer i Uppsala.

Lång erfarenhet av gemensamma utrymmen
I dagsläget har Östgötagården 345 studentbostäder där ungefär 80 procent är korridorrum. Med en så pass stor andel korridorrum har Östgötagården provat många olika lösningar för att se till att det är ordning och reda i de gemensamma utrymmena och att studenterna trivs. I dagsläget har man landat i lösning där företagets bovärdar gör en rondering varje vecka och besöker samtliga boenden, ser vilken status de är i och vidtar eventuella åtgärder. Detta ger en möjlighet till kontinuerlig avstämning och minimerar riskerna för att större fel och brister ska uppstå. Vidare anlitar man ett städbolag som veckovis städar gemensamhetsutrymmena.Majoriteten av Östgötagårdens bostäder ligger alldeles bredvid själva nationshuset och studenterna har således ett mycket centralt boende. Även de fastigheter som inte ligger i direkt anslutning till nationen tillhör Uppsalas centrala delar. Vad gäller nyproduktionsplaner så väntar man just nu på bygglov för 36 nya ettor som ska byggas och uppföras i samarbete med Uppsalahem. För en mindre aktör som Östgötagårdarna kan det vara mycket värdefullt att samarbeta med en större aktör menar Göran. Om allt går i lås räknar man med byggstart under 2016.

Ett gemensamt kössytem
Att Uppsala tror på samverkan och att hitta nya gemensamma lösningar kring studentbostadsfrågan är något som blev tydligt för alla som besökte Studbo13. Jenny berättar om det nya gemensamma kösystem som nyligen sjösatts tillsammans med ett antal nationer. Som med alla nya system är det en utmaning att harmonisera allas kösystem med varandra och få det att fungera som en portal för studenterna. I nuläget är ett antal nationer anslutna och målet är att samtliga nationer samt några ytterligare aktörer i staden ska ansluta sig.

Som avslutning på vårt medlemsbesök tar Göran med oss med på en rejäl rundtur i stort sett samtliga av Uppsalas studentbostadsområden. Vi får en bra bild av ett varierat bestånd och en inblick i alla de nybyggnadsprojekt som ligger i startgroparna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar