fredag 7 september 2012

Attefalls argument håller inte

Bostadsminister Stefan Attefall argumentation mot riktade subventioner för att få igång studentbostadsbyggandet blir allt märkligare. I en replik på Veronica Palm och Magdalena Anderssons (s) förslag om byggbonus för studentbostäder är det främsta argumentet att det skulle stoppa upp alla byggnationer i nio månader på grund av att stimulanser kräver EU-godkännande. Frågan är vilka byggnationer Attefall avser? De nio månaderna hade vare sig gjort till eller från eftersom det i princip inte byggs ett dugg. Efter att stimulanserna för att bygga något av det mest kostnadskänsliga som finns i bostadsväg försvann efter 15 år utan någon som helst analys av konsekvenserna, dog också byggandet av studentbostäder. Från 2 000 studentbostäder per år till ett hundratal talar sitt tydliga språk om effekterna av stimulanserna.

Hela bostadsmarknaden kommer självklart inte att förstöras om man inför riktade stimulanser för att bygga studentbostäder, lika lite som den förstörts av de stimulanser som finns för byggande av äldrebostäder. Införs en riktad, tidsbegränsad, stimulans för studentbostäder, som till skillnad mot tidigare ges en vettig utfasning, kommer utan tvekan byggandet av de 20 000 studentbostäder som behövs komma igång. Det räcker att fråga de företag som är tänkta att bygga bostäderna.

Fortsätter regeringen också sitt långsiktiga arbete med frågor som exempelvis byggregler, skapar man dessutom en förutsättning för en långsiktigt fungerande studentbostadsmarknad. Men för att komma till rätta med situationen inom de närmsta åren kan man inte fortsätta blunda för att det också behövs kortsiktiga åtgärder som ett riktat stöd för studentbostäder. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar