tisdag 15 januari 2013

Ett första möte med Boverket

I fredags träffades Boverkets nystartade nätverk för små bostäder. Förutom Studentbostadsföretagen var en rad andra organisationer med intresse av och för student- och ungdomsbostäder på plats och diskuterade problem och lösningar för att öka nyproduktionen.

Känslan efter mötet är att det var ett typiskt första möte där olika organisationer fick möjligheten presenterade sina ståndpunkter. Tanken är väl att det framöver ska leda till betydligt djupare diskussioner och input till Boverkets arbete, med översynen av byggreglerna för student- och ungdomsbostäder som första delmål.

Vår hållning till frågan är först och främst att det är olyckligt att klumpa ihop studentbostäder och ungdomsbostäder som om det är samma typ av bostad. Det är det inte. Studentbostäder är genomgångsbostäder med en begränsad besittningsrätt kopplad till hyresgästens studier. Studentbostaden är en förutsättning för att lärosätena skall kunna anta nya studenter vid terminsstarten varje år. Det medför vissa särskilda förutsättningar som absolut inte gäller för en mer allmän ungdomsbostad.

Med det sagt är det viktigt att inse att dagens byggregelverk inte tar hänsyn till de i vissa fall särskilda förutsättningar som studentbostäder lever efter. Det är helt enkelt orimligt att samma krav gäller för en tillfällig bostad som för en vanlig permanent bostad. Vi efterfrågar exempelvis att man tittar på hur man har det i Norge där man gör större skillnad mellan de krav som ställs på en studentbostad och de som ställs på vanliga bostäder. Förhoppningsvis tar Boverket också hänsyn till detta i sin översyn av regelverket. 

Det samlade intrycket av de synpunkter som presenterades är att en del av deltagarna gärna ser ganska stora förändringar av dagens regelverk och förutsättningar, medan en andra del främst riktade in sig på ett mer effektivt utnyttjande av dagens regler. Båda delar är givetvis viktiga, men ett effektivare utnyttjande av dagens regler är tyvärr inte tillräckligt om man vill öka och underlätta produktionen av bostäder. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar