torsdag 12 december 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Karlshamnsbostäder

Under Ericas resa till våra medlemsföretag i sydöstra Sverige möter hon människor som brinner för sitt arbete, får inblick i två mindre orters utmaningar och möjligheter och en lösning på det som många studentbostadsföretag funderar över- studiekontrollerna! Läs mer om Ericas besök i Kalmar här och hennes besök i Karlskrona här


Med fokus på ett personligt bemötande


När Blekinge Tekniska Högskola (BTH) etablerade sig i Karlshamn för runt tio år sedan började Karlshamnsbostäder att erbjuda studentbostäder. I dagsläget har de 180 studentbostäder och har än så länge kunnat hålla den bostadsgaranti som finns. I beståndet finns ettor och tvåor. Man har inget kössytem utan det är först till kvarn råder. Som service till studenterna, med tanke på att de ofta får snabba besked vad gäller praktikplatser och studier, har man en månads uppsägning.
Personligt bemötande
För Karlshamnsbostäder är det personliga mötet med hyresgästen i centrum. Johanna Lindell arbetar som studentansvarig vilket innebär att hon sköter all kommunikation med studenterna. Från det att hyresgästen informeras om vilken bostad de erbjuds till det att bostaden ska besiktigas vid utflyttningen är det Johanna de har kontakt med.  Då de har relativt få lägenheter kan de också vara flexibla vad gäller in- och utflyttningstider. Hyresgästen bestämmer helt enkelt och gör upp med Johanna om en tid som passar för nyckelutlämning och inflyttning. Man upplever att de vinner mycket på att göra en hyresgenomgång personligen med varje student. Det personliga mötet får ta tid vilket skapar en nära relation och det blir tydligt vad det är som gäller i form av uppsägning, hyresinbetalningar och annat som är nytt för många studenter, där studentbostaden många gånger är det första egna boendet.

Prognoser och anpassning
Håkan upplever att kommunikationen med BTH vad gäller prognoser för de kommande årens studenter fungerar väl. Det är av stor vikt att kunna ha framförhållning och möjlighet att förutse en vikande trend vad gäller studentantalet. Något som hade gett Karlshamnsbostäder mindre grad av vakanser under vårterminen hade givetvis varit att BTH har fler kursstarter till våren, något som Håkan framfört till högskolan, men i nuläget är detta inte något som kommer att ändras. Generellt råder det brist på hyresbostäder i Karlshamn varför Håkan ser en möjlighet att använda studentbostäder även till ungdomsbostäder om det skulle bli aktuellt. Karlshamnsbostäder jobbar mycket med att utveckla olika konceptbostäder för att tillgodose olika målgruppers behov och tycker att studenter är en viktig målgrupp, för såväl företaget som staden Karlshamn. Studenternas energi och nytänkande bidrar med mycket gott till staden!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar