torsdag 3 oktober 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: SGS Studentbostäder i Göteborg


Vindkraftverk och vattentornResan till vårt medlemsföretag SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, blev inte lång i fysisk bemärkelse då både vi på kansliet och SGS har sina lokaler i centrala Göteborg. Däremot blev det en spännande resa i form av att Magnus Bonander, fastighetschef på SGS, berättade om organisationens historia, utveckling och framtid. Vi avslutade även mötet med en resa upp till området Gibraltar i Johanneberg där SGS i skrivande stund inviger 94 nya studentbostäder.

SGS bildades 1951 på initiativ av Göteborgs förenade studentkårer och Göteborgs kommun. Magnus har många anekdoter att berätta, bland annat att det första studentboendet, Viktor Rydberg, fortfarande finns kvar i beståndet. Trender och beteenden hos studenter ändras med tiden och då, för drygt 60 år sedan, åkte många studenter hem på sommaren och SGS använde istället huset till vandrarhem för allmänheten. Det allra första huset har blivit fler och idag har man 7 180 bostäder. Som Magnus uttrycker det så ”säljer inte SGS direkt några hus”, utan behovet av fler studentbostäder är stort och växande i Göteborgsområdet.


Byggde om två vattentorn
För SGS finns det i stort tre sätt att få till fler studentbostäder; antingen genom att hyra bostäder av andra aktörer, bygga helt nytt eller bygga om befintliga fastigheter. SGS använder samtliga möjligheter för att öka beståndet och just att bygga om befintliga fastigheter säger Magnus att SGS är mycket duktiga på. I beståndet finns bland annat två vattentorn och en fabrik som byggts om till attraktiva studentbostäder. Majoriteten av bostäderna är studentettor och korridorrum. En del korridorrum har byggts om till ettor och man väljer i nuläget inte att nyproducera fler korridorboenden. Dock påpekar Magnus att korridorrum är en bra produkt att kunna erbjuda. På senare år har även andelen större lägenheter, framförallt treor, ökat. Man ser en stor efterfrågan på större boenden, då studenter är en heterogen grupp som efterfrågar en bredd.

En interiörbild från SGS senaste ombyggnadsprojekt Gibraltar.
Läs mer om Gibraltar längre ner

Svårt att skapa fler bostäder
Huvudbryet och den stora knäckfrågan för SGS är hur man ska få till fler studentbostäder. I sina strategiska mål anger man att man mellan 2011-2015 vill utöka med 1 000 studentbostäder. Med rådande bygg- och regelverk samt segdragna detaljplaneprocesser och överklaganden blir detta dock svårt. Mer realistiskt tror Magnus blir runt 350 nya bostäder till 2015. Man har en bred portfölj med projekt i gång samtidigt, allt för att man vet att vissa kommer att stranda och bli segdragna innan ett eventuellt första spadtag kan göras.


Äger ett vindkraftverk
Förutom att äga och förvalta studentbostäder är SGS även bredbandsleverantör till sina kunder samt förser två tredjedelar med egenproducerad el. Eftersom det är svårt att förutspå elpriser har man valt att investera i ett vindkraftverk i Hälsingland. Vindkraftverket bidrar alltså med elförsörjning till en stor del av bostäderna och gör det dessutom på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.


Fyra områden
Organisatoriskt är SGS bostäder uppdelade på fyra geografiska områden. På varje område finns en områdeschef, kontorist samt fastighetsskötare. Man sköter majoriteten av fastighetsskötseln internt, detta för att skapa förtroende hos sina kunder samt att man upplever att det blir mer kostnadseffektivt. Många gånger är det fråga om mindre reparationer och även det som kan anmälas som elfel kan visa sig innebära att det enbart är en glödlampa eller en propp som ska bytas. Förutom regelrätta studentbostäder har SGS även veckobostäder på området Olofshöjd i beståndet. De fungerar i princip som ett vanligt hotell och hyrs bland annat ut till gästforskare och andra knutna till universitetet, men även andra grupper såsom mässabetare med flera.


Äldre bestånd skapar utmaningar för underhållet
En annan viktig fråga förutom nybyggnation för SGS är underhållsfrågor. Mycket av beståndet är från slutet av 60-talet börjat 70-talet. Det är oerhört viktigt att ha en god framförhållning vad gäller underhållsarbetet och kontinuerligt uppdatera planer, för som Magnus uttrycker det; ”utan spaning ingen aning”. Vägglöss och skadedjur är en fråga som även SGS behöver förhålla sig till. På SGS upplever man sig vara god tvåa näst efter SSSB i Stockholm vad gäller antal vägglössfall. SGS upplever hela spektrumet av engagemang från hyresgästerna, från hyresgäster som meddelar så fort de anar att det är någon mer som har flyttat in till de så kallade ”by the way”; hyresgästerna som meddelar samtidigt som de lämnar in sin nyckel. Då en viktig faktor i arbetet mot vägglössen är att börja sanera i tid arbetar SGS med information och för att göra ämnet mindre tabubelagt bland studenterna.


Matematiklokaler blev studentbostäder


Gibraltar


Vi avslutar vårt möte med ett besök på nyproducerade Gibraltar Studentbostäder. Området var tidigare ett matematiskt centrum och ägdes av Akademiska hus. År 2004 inledde SGS ett samarbete med Akademiska hus för att förändra en del av byggnaden till studentbostäder. Efter en segdragen planprocess startades bygget i januari 2012 och nu den 1 oktober är det klart för inflyttning. Totalt är det 108 lägenheter, varav 14 är veckobostäder likt de tidigare nämnda som finns på området Olofshöjd.


Ombyggnationen och tillbyggnaden har bland annat byggt på invändiga loftgångar och en invändig ljusgård bildar en naturlig träffpunkt. Man har lyssnat mycket på studenter och tagit fasta på att bland annat erbjuda riktig frys, ugn och många datoruttag samt en tvättstuga på varje våningsplan. Vidare har man arbetat för att få till små, funktionella och kreativa detaljer. På fotot längre ner syns bland annat den skjutbara dörr som skiljer kök och sovalkov åt, en funktion som även är en rolig design i form av en Göteborgskarta. Lägenheterna blev snabbt uthyrda och de som hade tur att få en bostad kommer att kunna flytta in i riktiga topplägenheter, många med stora altaner samt balkonger. Från SGS sida skulle man som sagt gärna bygga mer än vad man i nuläget har möjlighet till och hoppas att de översyner och utredningar som gjorts ska ge resultat i form av ändrade byggregler och snabbare planprocesser. Vi är många med SGS som hoppas att så blir fallet och vi på Studentbostadsföretagen fortsätter att bevaka och rapportera om utvecklingen.Kreativ dörrdekor i form av en karta över Göteborg, perfekt om man är ny i staden!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar