torsdag 21 november 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Malmö Studenthus

I Malmö träffar Erica två medlemsföretag med vitt skilda förutsättningar och utmaningar. Först ut är Malmö högskola som behöver förhålla sig till de speciella krav och regler som gäller för studentbostäder i regi av lärosäten. Sedan Malmö Studenthus, en privat aktör som verkligen gjort en resa mot nöjdare kunder och därmed högre beläggningsgrad. Läs om Malmö Högskola här

Jag träffar Linnea Rosenqvist och Tannia Rosander i det som tidigare hette Studenthuset Gripen, men numera är Malmö Studenthus. Linnea och Tannia som jobbar som platschef respektive hyreskoordinator berättar om resan som fastigheten och hela verksamheten gjort med de nya ägarna. Sedan fyra år äger InvestorPartner, en familjeägd dansk fastighetskoncern, verksamheten. Resan har gått från att i huset haft fyra trappuppgångar iordninggjorda för, som Linnea uttrycker det ”några stackars studenter” till att ha mycket bra beläggningsgrad och framförallt nöjda hyresgäster. Hur har då Malmö Studenthus lyckats vända trenden med missnöjda studenter och höga vakanser? Det finns självklart flera förklaringar till detta. Linnea och Tannia ser dock främst två orsaker till den positiva utvecklingen. Man har sedan en tid tagit hem sin uthyrningsverksamhet. Tidigare sköttes detta via Boplats Syd, en central bostadsportal i Malmö. Genom att ha kontroll över hela kedjan och sitt eget kösystem anser man sig fått bättre möjligheter att fylla vakanser, skapa goda relationer från dag ett och därmed få större möjlighet att studenterna bor hela terminer istället för att byta boende mitt i terminen. Den andra orsaken som gett en positiv utveckling innebär en tydlig strategi med kundfokus och därmed kundnöjdhet. Genom att exempelvis ha ett kontor med generösa öppettider i samma byggnad som de 665 lägenheterna ges studenterna möjlighet att lätt komma med frågor, felanmälningar och idéer. På kontoret jobbar förutom Linnea och Tannia även fastighetsskötaren Saif.

Malmö Studenthus


Lyssna på kunden
När Malmö Studenthus valde att lämna Boplats Syd började de istället att marknadsföra sig via andra kanaler. Exempelvis är de ofta med på olika mässor såsom Kunskap & Framtid med flera. Vidare kommunicerar de mycket via Facebook och sin webb samt samarbetar med Malmö Högskola. Något som Linnea poängterar som oerhört viktigt är att lyssna på och gärna involvera hyresgästerna i utvecklingsarbetet. När de skulle bygga om tvättstugorna som tidigare låg i källarplan lyssnade man till kunden och insåg att det som efterfrågades var tvättstugor i markplan med bra insyn samt möjlighet till gemensamhetslokaler utanför där man kan vistas under själva tvättiden. Som del i utvecklingsarbetet och att involvera kunden finns trappvärdar. Man strävar efter att ha en representant för hyresgästerna boende i varje trappuppgång som är med och förmedlar information mellan hyresvärd till andra hyresgäster och vice versa. Facebook används som en viktig kanal vad gäller kundnöjdheten, här kan man få direkt feedback på olika frågor man undrar över och testa av vad hyresgästerna tycker. Med studenter som kundgrupp upplever Linnea ofta att man även har en extra kund att förhålla sig till, nämligen föräldrar. En hel del kommunikation sköts via och av föräldrar och detta är något som man får anpassa sig till.

Sociala mötesplatser
En viktig del i boendet för många studenter är de sociala delarna. Malmö Studenthus bestånd består av ettor på mellan 21-33 kvm. Då det inte finns exempelvis gemensamma kök som vid korridorboende har man istället skapat andra mötesplatser. Som nämnts finns det lokaler i anslutning till tvättstugorna där man kan umgås, kolla på tv, spela spel med mera. Vidare finns det en sporthall som de boende har tillgång till. I Malmö Studenthus regi arrangeras även en mindre aktivitet per månad, exempelvis after work eller annat samt ett större arrangemang per termin såsom grillkvällar.

Aktuella projekt
Studenterna debiteras individuellt för el sedan en tid tillbaka. De preliminärdebiteras med 120 kronor per månad 10 månader per år. Två gånger om året läses elmätaren av. Om hyresgästen skulle ha gjort av med mer el än de har preliminärdebiterats för får de en faktura på mellanskillnaden. Har de istället förbrukat mindre el så får de pengar tillbaka. Vad gäller vatten har precis ett liknande system införts. Det ska alltså löna sig att tänka miljömedvetet och energieffektivt.

Ett annat projekt som diskuteras just nu är hur man kan få ordning och reda bland källarförråden och förhindra att saker ställs utanför, i gångar och så vidare. Men ett projekt som ständigt är aktuellt för Malmö Studenthus är kundnöjdhet och fokus på kunden. Något som vi även kommer fördjupa oss i på nästa inspirations- och nätverksträff i Göteborg den 9- 10 december, välkomna då!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar