fredag 1 november 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Lulebo

I Luleå finns Studentbostadsföretagens nordligaste belägna medlem; Lulebo. Väl på plats tar Ulf Ohlsson, områdeschef för kontor väst samt Johan Åman och Oskar Kvenås, kvartersvärdar emot.

Luleå är en studieort som växer och där efterfrågan på studentbostäder är stor. För fem år sedan var dock läget annorlunda och man byggde då till och med om studentboenden till seniorboenden för de över 65 år. I dagsläget har man 1 500 studentboenden i beståndet där ett visst antal lägenheter är vikta för internationella studenter. Majoriteten i beståndet är korridorsboenden och resterande är ettor, tvåor och treor. Man har tidigare haft en hel del dubbletter som har hyrts ut på två kontrakt, något man succesivt ändrar till att det istället är ett kontrakt per lägenhet. Förhoppningen och även erfarenheten säger att detta minskar slitaget på lägenheterna då studenter som väljer vem de vill bo med stannar längre tid i sin bostad. De äldsta fastigheterna är från 1974, men det finns även många som är byggda på 80- och 90-talet och samtliga ligger nära till universitetsområdet.

Information till internationella studenter gör skillnad
Oskar och Johans arbete som kvartersvärdar inkluderar mycket, på frågan tar de ett djupt andetag och under var de ska börja? De ansvarar för besiktningar, frågor om lägenheterna, mindre reparationer, felanmälningar, kvalitetskontroller av entreprenörer med mera. Det är ett varierande jobb med nära kontakt med studenterna. De arrangerar även träffar för de internationella studenterna och informerar om högt och lågt, exempelvis kan den som aldrig bott i minus 40 grader behöva veta att det inte går att lämna fönstret öppet under vintern. De upplever en stor positiv skillnad i skötsel vad gäller de internationella boendena före och efter man införde informationsträffarna.

Tre av tio flyttstädningar godkända
Vad gäller besiktningar så görs det en besiktning efter städ och utflytt. Vid korridorboende besiktigar man även de gemensamma utrymmena. Efter flyttstädningen blir cirka tre av tio godkända och de som får anmärkningar får möjlighet att göra om och göra rätt. På Lulebo har man ett nytt projekt för sina besiktningsrutiner och det innebär bl.a. att använda sig av surfplattor för att lättare och snabbare kunna registrera anmärkningar och anteckningar. En av de positiva fördelarna med det digitala materialet är att det inte bleknar, vilket hände med de tidigare papperskopiorna samt att problemet med att tyda olika handstilar nu är löst på ett smidigt sätt!

Vad gäller andra förvaltningsfrågor så upplever Lulebo som tur är ännu inte vägglöss som ett stort problem, de har cirka 15 fall per år. Man har provat värmesanering och är positiv till resultatet, dock upplevs det som dyrt och diskussioner om ett ramavtal för alla medlemsföretag diskuteras.

Tvättstugor med bättre insyn ger säkrare tvätt
Som områdeschef ansvarar Ulf för 3 600 lägenheter, varav studentbostäderna är en del, och tolv medarbetare. I fokus är kundrelationer, nyproduktion, renoveringar, personal- och budgetarbete. Ett projekt man arbetar med just nu är att bygga nya tvättstugor. Tvättstugorna ska vara separata enheter i ett eget hus och ska byggas i glas för att öka insynen och därmed säkerheten även på udda tider. Maskinerna kommer att vara miljö- och kostnadseffektiva och bland annat känna av tvättmängd och därmed dosera rätt. Ett annat pågående projekt är energifrågor där man bland annat installerar led-belysning för att minska förbrukningen samt installerar värmesensorer i elementen. Ulf påpekar även att han upplever att de har ett litet försprång i norr, då man generellt sett är mer medveten om sin energikonsumtion med tanke på klimatet.

I nuläget har man på Lulebo inga planer på nyproduktion, bland annat tack vare att Lindbäcks har byggplaner i Luleå (läs gärna mer om detta i inlägget om just Lindbäcks i Piteå). Kontinuerlig renovering behövs, detta är dock en utmaning att få till i och med den stora efterfrågan vid terminsstart på varenda bostad som går att uppbringa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar